Witamy

4.2005 Projekt nr 13 - Hale Magazynowe

Hale Magazynowe

Zakres:
Projekty brany konstrucyjnej

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: woj. pomorskie 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 1875,7 m2 Powierzchnia uytkowa - 3004,8 m2 Kubatura - 22451,7 m3 Szeroko hal - 15,16+8,0+20,16 =43,32 m; Dugo hali - 42,16 m; Wysoko konstrukcyjna hali - 11,54 m;

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem usugowym z czci magazynow oraz administracyjno-socjaln. Cz administracyjno-socjalna zaprojektowana zostaa w czci hali A i stanowi odrbn stref poarow. Hale zaprojektowane zostay w konstrukcji stalowej z poszyciem z warstwowych pyt stalowych z rdzeniem poliuretanowym. Cz administracyjno-socjaln zaprojektowano jako dwukondygnacyjn, niepodpiwniczon W czci tej zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalni, szatni, sanitariaty oraz jadalni. W czci tej zlokalizowano podstawow funkcj obiektu tj. sklep motoryzacyjny (czci i akcesoria samochodowe). Dodatkowo (na pitrze) przewidziano zespó pomieszcze biurowych z osobnym zespoem pomieszcze higieniczno-sanitarnych. Zgodnie z przyjt technologi prowadzonej dziaalnoci - charakter pracy zakwalifikowano jako`czysty`. Nie zachodzi wic potrzeba projektowania systemu szatni przepustowej z czci czyst, brudn i pomieszczeniem umywalni oraz natrysków. Jednake, z uwagi na ch stworzenia szczególnych warunków pracy zaogi, zaprojektowano pomieszczenie umywalni z natryskiem. W czci biurowej zaprojektowano oddzielne zespoy higieniczno-sanitarne - osobno dla kobiet i dla mczyzn. Odlego sanitariatów od najdalszego stanowiska pracy nie przekracza 75 m (cz magazynow zakwalifikowano jako nie na pobyt ludzi). Cz biurowa posiada niezaleny aneks socjalny oraz pomieszczenia sanitariatów. Podczas projektowania dono do odseparowania ruchu pracowników administracyjnych od obsugi sklepu. Zapewniono jednak poczenie komunikacyjne midzy czciami biurow i sklepow. W czci podziemnej wygospodarowano dodatkowy magazyn oraz parking dla pracowników.

Opis Konstrukcji

Hala o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram zamocowanych przegubowo w elbetowych stopach fundamentowych. W obrysie wewntrznym hali przewidziano monta dwóch poziomów antresol magazynowych dla towarów lekkich i przestrzennych o nonoci nominalnej 5 kN/m2 powierzchni. Powierzchni antresoli stanowi kraty pomostowe zgrzewane TERMETAL o oczkach 40x2 mm. Komunikacja pomidzy antresolami odbywa si bdzie poprzez klatki schodowe i dwig. Na czci dachu przewidziano `zielony taras`. Na drugim poziomie antresoli przewidziano powierzchnie magazynow czc hal `A` z hal `B`. Pod czci hali w obrbie osi 5 i 8 zaprojektowano gara podziemny o konstrukcji elbetowej monolitycznej. Pod czci hali w obrbie osi 4 i 5 zaprojektowano magazyn podziemny o konstrukcji elbetowej monolitycznej Cz podziemna wspólna dla hali `A` i hali `B`. Wjazd do garau wydzielony elbetowym, monolitycznym murem oporowym. Obcienie nominalne stropu nad garaem wynosi 10 kN/m2. Supy i rygle ram zaprojektowano z profili walcowanych, wszystkie elementy czone bd na montau przy pomocy rub klas konstrukcyjnych. Dach jednospadkowy, pochylenie poaci dachu 3%. Obudowa cian hali: Pyty warstwowe cienne z rdzeniem poliuretanowym o gruboci 8 cm i okadzinami dwustronnymi z blachy powlekanej o gruboci 0,50mm. W cianie szczytowej przewidziana fasada szklana. Obudowa dachu hali (warstwy dachu liczc od dou): Blacha trapezowa konstrukcyjna mocowana do ram gównych w rozstawie co 6,4m (w obrbie zielonego tarasu o gruboci 1,25 mm mocowana do ram gównych i ram porednich w rozstawie co 3,2m), wena mineralna 15cm, membrana dachowa `elastofol`.

Galeria

Dodano 2010-08-12Dodano 2010-08-12Dodano 2010-08-12Dodano 2010-08-12Dodano 2010-08-12Dodano 2010-08-16
 
Dodano 2010-08-16Dodano 2010-08-16Dodano 2010-08-27Dodano 2010-08-27Dodano 2010-09-27Dodano 2010-09-27
 
Dodano 2010-09-27Dodano 2010-10-08Dodano 2010-10-08Dodano 2010-10-08Dodano 2010-10-12Dodano 2010-11-09
 
Dodano 2010-11-09Dodano 2010-11-09Dodano 2010-11-09Dodano 2010-11-23Dodano 2010-11-26Dodano 2010-11-26
 
Dodano 2010-11-26Dodano 2010-11-26Dodano 2010-11-26Dodano 2010-11-26Dodano 2011-01-04Dodano 2011-01-04
 
Dodano 2011-01-04Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27
 
Dodano 2011-02-25Dodano 2011-02-25Dodano 2011-02-25Dodano 2011-03-24Dodano 2011-03-24Dodano 2011-04-04
 
Dodano 2011-04-04Dodano 2011-04-27Dodano 2011-04-27Dodano 2011-04-27Dodano 2011-04-27Dodano 2011-04-27
 
Dodano 2011-05-25Dodano 2011-05-25Dodano 2011-06-09Dodano 2011-06-09Dodano 2011-06-09Dodano 2011-06-09
 
Dodano 2011-06-09Dodano 2011-06-09Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20
 
Dodano 2011-10-18Dodano 2011-10-18Dodano 2011-10-18Dodano 2011-10-18Dodano 2011-10-18
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

Llink do pliku .kmz dla posiadaczy programu Google Earth

7,95 MBa


O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .