Witamy

7.2005 Projekt nr 14 - Hala Produkcyjno-Magazynowa

Hala Produkcyjno-Magazynowa

Zakres:
Projekty brany konstrucyjnej

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa LAMBDA

Miejsce: Strzebielino, woj. pomorskie 
Parametry:
Szeroko hali - 35,30 m
Dugo hali - 65,80 m
Wysoko uytkowa hali - 5,675 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Kolejny etap rozbudowy zakadu metalizowania folii dla opakowa mikkich i celw spoywczych. Hala przylega do istniejcej hali produkcyjnej. Obiekt podzielony na strefy funkcjonalne i poarowe wynikajce z technologii produkcji.

Opis Konstrukcji

W obiekcie zastosowano posadowienie bezporednie na monolitycznych elbetowych stopach fundamentowych z monolitycznymi belkami podwalinowymi.
Konstrukcja nona hali - rygle stalowe penocienne i kratowe oparte na supach stalowych wykonanych z profili walcowanych i rurowych. Dach o spadku 3%.
Hala przedzielona cianami przeciwpoarowymi o konstrukcji szkieletowej, murowanej z bloczkw silikatowych a w polach steniowych o konstrukcji monolitycznej elbetowej.
Obudowa cian - pyty warstwowe z rdzeniem styropianowym.
Hala przylega do istniejcych i zaprojektowanych obiektw. Zaprojektowano oparcie kratownicy na istniejcych supach hali i niezaleny ukad steniowy nowej hali.
Obudowa dachu - blacha fadowa konstrukcyjna (ukad tarczowy), ocieplenie ze styropianu, izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej.
Supy none ciany zewntrznej podunej w osi ?21? zaprojektowano z profili walcowanych IPE240 wykonanych ze stali St3S.
Rygle gwnych ukadw konstrukcyjnych zaprojektowano jako dwigary kratowe 24 i 12 metrowe o obnionym w stosunku do poziomu podpr pasie dolnym. Pasy kratownic zaprojektowano z dwch profili walcowanych ktowych rwnoramiennych wykonanych ze stali 18G2A. Krzyulce i supki dwigarw zaprojektowano z profili walcowanych ceowych wykonanych ze stali St3S.

Galeria

Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12
 
Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12Dodano 2010-10-12
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .