Witamy

2.2007 Projekt nr 27 - Ujedalnia Koni Ze Stajni

Ujedalnia Koni Ze Stajni

Zakres:
Projekt Architektoniczno-Budowlany, Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Feliksw k. odzi 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 2375 m2 Powierzchnia uytkowa - 2563,18 m2 Kubatura - 19696 m3 Szeroko budynku - 33,73 m; Dugo budynku - 74,65 m; Wysoko budynku - 11,46 m;

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany jest jeden budynek, czcy w sobie funkcje ujedalni koni, stajni oraz funkcj rekreacyjno-letniskow. Zasadnicz cz obiektu stanowi ujedalnia koni - hala o konstrukcji stalowo-drewnianej. Hala poczona jest bram ze stajni zlokalizowan w czci zachodniej budynku. Stajnia skada si z 17 boksów dla koni, pomieszczenia czyszczenia koni, magazynu pasz, pomieszczenia na sprzt stajenny i siodlarni. Nie przewiduje si boksów dla chorych koni na terenie stajni, gdy bd one leczone i przechowywane u weterynarza. Stajnia poczona jest przejciem z poudniow czci budynku - rekreacyjno-letniskow. Do tego, najbardziej reprezentacyjnego skrzyda obiektu prowadzi wejcie zlokalizowane w podcieniu balkonu, jest tam równie podjazd dla osób niepenosprawnych. Po prawej stronie wejcia znajduje si toaleta, równie dostosowana dla osób niepenosprawnych, dalej zlokalizowano pomieszczenia socjalne. Po lewej stronie wejcia zaprojektowano zamknit klatk schodow prowadzc na poddasze, a dalej pomieszczenie techniczne. Na poddaszu znajduj si pokoje i pomieszczenia suce wypoczynkowi letniskowemu (mieszkanie waciciela). Z duego pokoju prowadz schody na antresol, z której przez przeszklon loggi rozciga si widok na ujedalni koni.

Opis Konstrukcji

Hala o konstrukcji stalowo-drewnianej z szeregu ram samostatecznych mocowanych do stóp fundamentowych. Ujedalnia poczona jest ze stajni bram wewntrzn drewnian o szerokoci 3m i wysokoci 3m. W cianie szczytowej ujedalni projektuje si bram zewntrzn segmentow o szerokoci 3m i wysokoci 3,8m. Obudowa dachu hali - pyty faliste wóknisto-cementowe. Plyty oparte na patwiach drewnianych, Patwie oparte na ryglach z drewna klejonego. W kalenicy dachowej wietlik ukowy z poliwglanu ciany stajni murowane z bloczków silikatowych SILKA gruboci 24cm na zaprawie klejowej. Od strony zewntrznej ciany tynkowane. Od strony wewntrznej ciany nie tynkowane, malowane rodkami zabezpieczajcymi. W cianie zewntrznej okna z poliwglanu zabezpieczone od rodka stajni kratami. Cz rekreacyjno-letniskow stanowi frontowa cz obiektu z poddaszem uytkowym i antresol. ciany murowane z pustaków ceramicznych POROTHERM. ciany zewntrzne ocieplane styropianem gruboci 15cm, tynkowane. ciana pomidzy hal ujedalni a czci rekreacyjn ocieplona styropianem gruboci 10cm., tynkowana. Stropy elbetowe, monolityczne, krzyowo zbrojone grubo 16 cm zaprojektowane z betonu klasy B20 zbrojonego prtami #10 ze stali klasy AIII-34GS. Schody elbetowe, monolityczne. Nadproa elbetowe, monolityczne. Beton klasy B20. Dopuszcza si zastosowanie belek prefabrykowanych typu L19.Dach o poaciach ze spadkiem dopasowanym do spadku dachu hali ujedalni (37%). Konstrukcja dachu drewniana, ukad krokwiowy. Przekrycia - pyty faliste wóknisto-cementowe oparte na patwiach drewnianych, Patwie oparte na krokwiach. Izolacja - wena mineralna 18cm

Galeria

Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27
 
Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-27
 
Dodano 2011-01-27Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-29
 
Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-29
 
Dodano 2011-01-29Dodano 2011-01-30
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

Llink do pliku .kmz dla posiadaczy programu Google Earth

5,38 MBa


O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .