Witamy

11.2007 Projekt nr 33 - Obiekt Produkcyjno-Biurowy

Obiekt Produkcyjno-Biurowy

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Reda 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 291,37 m2 Powierzchnia uytkowa - 548,8 m2 Kubatur - 2479,1 m3 Szeroko hali - 12,80 m; Dugo hali - 24,00 m;

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem produkcyjno-magazynowym z czci administracyjn o zatrudnieniu nie przekraczajcym 10 osób w czci produkcyjnej oraz poniej 10 osób w czci administracyjnej. Nie posiada podpiwniczenia, jest trzykondygnacyjny. Wewntrz hali produkcyjnej, na drugiej kondygnacji, wydzielono cz administracyjn a pod ni czc socjaln dla pracowników czci produkcyjnej. Cz ta (socjalna) zlokalizowana jest po stronie wschodniej budynku - od strony wjazdu na teren zakadu. Zaprojektowano tutaj szatni, umywalni/toalety, pomieszczenie porzdkowe oraz portierni. Cz administracyjna posiada niezalene toalety oraz pomieszczenie socjalne. Na ostatniej kondygnacji (w czci administracyjnej) zaprojektowano przestrze ekspozycyjn na asortyment stanowicy produkcj zakadu (elementy i urzdzenia dla gastronomii).

Opis Konstrukcji

Budynek pitrowy o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram zamocowanych w elbetowych stopach fundamentowych. Supy i rygle ram z profili walcowanych, wszystkie elementy czone przy pomocy rub klas konstrukcyjnych. Dach jednospadowy o pochyleniu poaci 3%. Budynek posiada trzypitrow cz o konstrukcji murowanej. Supy none ram gównych hali zaprojektowano z profili walcowanych typu HEA wykonanych ze stali St3S. Supy mocowane przy uyciu rub fundamentowych do elbetowej konstrukcji posadowienia hali. Rygle stropowe gównych ukadów konstrukcyjnych zaprojektowano jako dwigary penocienne z profili walcowanych typu HEA wykonanych ze stali 18G2A mocowane do supów ram gównych. Na ryglach przewiduje si uoenie elbetowych, prefabrykowanych pyt stropowych kanaowych. Na pytach przewiduje si uoenie 4cm warstwy styropianu i wylanie samopoziomujcej wylewki cementowej o gruboci max 4cm. Dach jednospadowy o spadku 3% , przekrycie wykonane blachy trapezowej TR45 gr0,75mm opartej na patwiach z/g Z250 gr. 2,0mm (3mm w przsach skrajnych) wykonanych ze stali S350GD. rozmieszczonych w rozstawie 1,350m. Pomidzy supami cian podunych w czci obudowanej przewiduje si monta patwi ciennych z/g Z150 gr. 2,0mm ze stali S320GD.

Galeria

Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2011-10-18
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .