Witamy

7.2007 Projekt nr 34 - Hala Produkcyjna o wysokoci 20m

Hala Produkcyjna o wysokoci 20m

Zakres:
Projekt Konstrukcyjny

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa LAMBDA

Miejsce: Strzebielino, woj. pomorskie 
Parametry:
Szeroko hali - 30,00 m
Dugo hali - 35,71 m
Wysoko uytkowa hali:
19,78 m - nawa wysza,
6,05m - nawa nisza

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Hala produkcyjna o geometrii dostosowanej do umieszczonego wewntrz hali cigu technologicznego. Hala posiada suwnic do obsugi maszyn i urzdze rozmieszczonych na niezalenych ramach stalowych cigu technologicznego. Hala powizana funkcjonalnie z istniejcymi obiektami zakadu produkcyjnego, stanowi kolejny etap rozbudowy zakadu.
Jest to trzecia hala zaprojektowana dla zakadu przez Pracowni Projektow KONAR

Opis Konstrukcji

Hala dwunawowa o konstrukcji stalowej z szeregu ram z profili walcowanych. Nawa nisza o rozpitoci w osiach 15,5m pomidzy osiami A i D. Nawa wysza o rozpitoci w osiach 14,0m pomidzy osiami D i G. Nawa wysza posiada suwnic natorow o udwigu 6.3t. Wszystkie elementy konstrukcji szkieletu hali czone s na montau przy pomocy rub klas konstrukcyjnych. Szczegy pocze, rozstawy, rednice, klasy i iloci rub podano na rysunkach wykonawczych konstrukcji stalowej hali.
Przyjto posadowienie bezporednie na monolitycznych, elbetowych pytach (wysza nawa hali) oraz stopach fundamentowych. Fundamenty posadowi naley na podkadzie z betonu B10 gr. 10cm. Naw wysz posadowiono na dwch symetrycznych, oddylatowanych pytach elbetowych o gruboci 80cm, wykonanych z betonu B20 i zbrojonych siatkami z prtw klasy AIII. Stopy fundamentowe zbrojone doem siatkami prtw #12 ze stali 34GS.
upy none ramy wyszej zaprojektowano jako kratownicowe o pasach z profili walcowanych HE220A i krzyulcach z rur kwadratowych Rk70x4 ze stali St3S. Supy mocowane doem rubami fundamentowymi do elbetowych kominkw zakotwionych w pytach fundamentowych, gr do kratowej tarczy dachu. W poziomie pasa grnego belki podsuwnicowej zaprojektowano poziom wiatrownic kratowa, przenoszc obcienie wiatrem od supw porednich obudowy ciennej oraz przenoszc sil hamowna od suwnicy. Dodatkowo wiatrownica zabezpiecza pasy supw kratowych przed zwichrzeniem. Dodatkow kratownic wiatrow zaprojektowano na poziomie kalenicy dachu nawy niszej.
Rygle gwnych ukadw konstrukcyjnych zaprojektowano jako dwigary kratowe o rozpitociach 14m i 15,5m o obnionym w stosunku do poziomu podpr pasie dolnym. Pasy kratownic zaprojektowano z dwch profili walcowanych ktowych rwnoramiennych wykonanych ze stali 18G2A. Krzyulce i supki dwigarw zaprojektowano z profili walcowanych ceowych wykonanych ze stali St3S.
Ze wzgldu na dynamiczne obcienia od suwnicy pominito w analizie statecznoci dachu konstrukcyjne waciwoci blachy trapezowej. Zaprojektowano ukad tnikw poaciowych w caej paszczynie dachu wykonanych z cigien stalowych z prtw o rednicy 30 mm oraz rygli dachowych wykonanych z profili rurowych wykonanych ze stali St3S. Zadaniem ukadu cigien jest stworzenie tarczy przenoszcej obcienie wiatrem z supw porednich hali na ukad ste ciennych.

Galeria

Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .