Witamy

3.2008 Projekt nr 35 - Obiekt Produkcyjno-Biurowy

Obiekt Produkcyjno-Biurowy

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Starogard Gdaski 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy czna - 2115,3 m2 Powierzchnia utwardzona - chodniki, drogi i parkingi - 3906,9 m2 Powierzchnia uytkowa czna - 2210,1 m2 Kubatura czna - 12751,5 m3

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem produkcyjno-magazynowym z murowan czci socjalno-biurow. Cz ta przylega do zachodniej ciany szczytowej zasadniczej hali i stanowi odrbn stref poarow. Hala produkcyjna zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej z poszyciem z warstwowych pyt stalowych z rdzeniem poliuretanowym. Cz socjalno-biurow zaprojektowano jako dwukondygnacyjn, czciowo podpiwniczon. W czci tej zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalnie, szatnie, sanitariaty oraz jadalni. Dodatkowo przewidziano zespó pomieszcze biurowych z niezalenym wejciem i osobnym zespoem pomieszcze higieniczno-sanitarnych. Dla pracowników produkcji przewidziano niezalene wejcie do budynku. Prowadzi ono poprzez pomieszczenie `luzy` do szatni gdzie ruch kobiet i mczyzn zostaje rozdzielony by ponownie poczy si na korytarzu przed wejciem na hal produkcyjn. Cz biurowa posiada niezaleny aneks socjalny oraz pomieszczenia sanitariatów. Podczas projektowania dono do odseparowania ruchu pracowników biurowych od produkcyjnych. Zapewniono jednak poczenie komunikacyjne midzy czciami biurow i produkcyjn. Dodatkowo w pomieszczeniu kierownika zakadu przewidziano okno umoliwiajce bezporedni ogld oraz kontrol wzrokow czci produkcyjnej. Przy bramie wjazdowej na teren zakadu zaprojektowano budynek portierni z pomieszczeniem dla dozorcy/ochrony. W budynku tym przewidziano niezalen toalet.

Opis Konstrukcji

KONSTRUKCJA HALI.

Hala jednonawowa o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram sztywno zamocowanych w elbetowych stopach fundamentowych. Dach jednospadowy. Supy ram z profili walcowanych, rygle kratownicowe. Wszystkie elementy czone na montau przy pomocy rub klas konstrukcyjnych. Konstrukcja stalowa przewiduje moliwo rozbudowy hali poprzez dobudowanie drugiej ramy opartej na supach w cianie w osi A ( lustrzane odbicie ? dach dwuspadowy ). Supy none ram gównych hali - profile walcowane HE200A i HE220A ze stali St3S. Supy none ram szczytowych - profile walcowane HE140A ze stali St3S Rygle ram gównych - kratownice samostateczne Pasy kratownic zaprojektowano z dwóch profili walcowanych ktowych równoramiennych wykonanych ze stali St3S. Krzyulce i supki dwigarów zaprojektowano z profili walcowanych ceowych wykonanych ze stali St3S.

BUDYNEK BIUROWY

Projektuje si pitrowy, czciowo podpiwniczopny budynek socjalno-biurowy stanowicy frontow cz obiektu. Budynek posadowiony bezporednio poprzez awy i stopy fundamentowe, ciany fundamentowe z bloczków betonowych, supy, rygle i tarcze - elbetowe, monolityczne.. ciana pomidzy budynkiem a hal - murowana z bloczków gazobetonowych gruboci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5 MPa. Pyty stropowe monolityczne, elbetowe, stropodach - elbetowa pyta monolityczna. Beton klasy B30 zbrojony prtami ze stali AIII-34GS oraz A0-St3S-b. Zbrojenie elementów elbetowych wykona zgodnie z zaczonymi rysunkami wykonawczymi. Warstwa spadkowa - krzywo keramzytowe. Przekrycie - folia lub papa termozgrzewalna.

PORTIERNIA

Projektuje si parterowyy budynek posadowiony bezporednio poprzez elbetowe awy fundamentowe. ciany fundamentowe z bloczków betonowych, ciany nadziemia murowane z bloczków gazobetonowych gruboci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5 MPa. Stropodach - elbetowa pyta monolityczna. Beton klasy B20 zbrojony prtami ze stali AIII-34GS oraz A0-St3S-b. Warstwa spadkowa - krzywo keramzytowe. Przekrycie - folia lub papa termozgrzewalna.

Galeria

Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2011-03-21
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .