Witamy

4.2008 Projekt nr 36 - Serwis Maszyn

Serwis Maszyn

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdask 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy czna - 1159,7 m2 Powierzchnia uytkowa czna - 1349 m2 Kubatura czna - 8296,8 m3

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem produkcyjno-magazynowym (warsztat) z murowan czci administracyjno-socjaln. Cz ta przylega do zachodniej ciany szczytowej zasadniczej hali i stanowi odrbn stref poarow. Hala warsztatu zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej z poszyciem z warstwowych pyt stalowych z rdzeniem styropianowym. Cz socjalno-biurow zaprojektowano jako dwukondygnacyjn, niepodpiwniczon. W czci tej zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalnie, szatnie, sanitariaty oraz jadalni. Dodatkowo przewidziano zespó pomieszcze biurowych z niezalenym zespoem pomieszcze higieniczno-sanitarnych. Zgodnie z przyjt technologi - zachodzi potrzeba projektowania systemu szatni przepustowej z czci czyst, brudn i pomieszczeniem umywalni oraz natrysków. Odlego sanitariatów od najdalszego stanowiska pracy nie przekracza 75 m. rzyjto ilo szafek pracowniczych - po dwie (na odzie wasn oraz robocz) dla kadego pracownika produkcji.. Podczas projektowania dono do odseparowania ruchu pracowników biurowych od obsugi warsztatu. Dodatkowo w pomieszczeniu kierownika zakadu przewidziano okno umoliwiajce bezporedni ogld oraz kontrol wzrokow czci warsztatowej. Przy bramie wjazdowej na teren zakadu zaprojektowano murowany budynek portierni z pomieszczeniem dla dozorcy/ochrony. W budynku tym przewidziano niezalen toalet. W ramach inwestycji zaprojektowano równie budynek myjni oraz magazyn z czci warsztatow (nie na pobyt ludzi). Oba obiekty posiadaj konstrukcj stalow i poszycie cian zewntrznych z pyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. Hala warsztatu Szeroko obiektu - 16,68 m; Dugo obiektu - 21,24 m; Wysoko - 8,4 m Zaplecze socjalno-biurowe Szeroko obiektu - 16,68 m; Dugo obiektu- 21,24 m; Wysoko - 8,4 m Hala magazynowa Szeroko obiektu - 10,30 m; Dugo obiektu - 25,94 m; Wysoko - 6,105 m Myjnia Szeroko obiektu - 7,44 m; Dugo obiektu - 10,30 m; Wysoko - 6,105 m

Opis Konstrukcji

Hala warsztatowa z zapleczem socjalno-biurowym Zaprojektowano hal o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram z profili walcowanych. W hali przewiduje si instalacje suwnicy natorowej o udwigu znamionowym 10.0 ton. Ramy stalowe sztywno zamocowanych w elbetowych stopach fundamentowych. Supy none ram gównych hali - profile walcowane IPE400 ze stali 18G2A Supy none ramy szczytowej w osiach A i F - profile walcowane IPE300 ze stali St3S. Rygle ram gównych - profile walcowane IPE 360 ze stali St3S. Rygle ramy szczytowej w osiach A i F - profile walcowane HE140A ze stali St3S. Rygle rurowe ukadów steniowych - okrge rednicy 88.9x4, kwadratowe Rk80x4 i 100x4 ze stali St3S Supy sztywno mocowane do stop fundamentowych przy pomocy rub zakotwionych w stopach. Poczenie supów z ryglami nastpuje przy pomocy rub M20 klasy 8,8. Przy montau rub klasy 8,8 naley uy podkadek zarówno pod nakrtk jak i pod gówk ruby. Sia sprajca So=142 [kN], moment dokrcajcy MS=0,511[kNm]. Pochylenie rygli nadajce spadek poaci dachu wynosi 5%. Rygle posiadaj wsporniki do montau zimnogitych patwi dachowych. Pitrowy budynek socjalno-biurowy stanowi frontow cz obiektu. Budynek posadowiony bezporednio poprzez awy fundamentowe, ciany fundamentowe z bloczków betonowych. Wszystkie ciany murowane z bloczków gazobetonowych gruboci 24cm na cementowo-wapiennej klasy 5 MPa. ciany zewntrzne ocieplane styropianem gruboci 10cm, tynkowane. Belki, supy, nadproa - elbetowe, monolityczne. Beton klasy B25, stal 34GS oraz St0s-b. Dopuszcza si zastosowanie belek prefabrykowanych typu L19. Strop i stropodach elbetowe typu filigran oparte na wewntrznych supach elbetowych i cianach zewntrznych budynku. Grubo stropu - 22cm. Beton B25, stal AIIIN. Na stropodachu warstwa nadajca spadek 5% (polytag lub keramzyt). Przekrycie - membrana elastofol, izolacja- styropian. Hala magazynowa Zaprojektowano hal o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram z profili walcowanych. W bryle hali wydzielono przso stanowice powierzchni dla naprawy kontenerów. Ramy stalowe sztywno zamocowanych w elbetowych stopach fundamentowych. Supy none ram gównych hali - profile walcowane HE180A ze stali 18G2A Supy none ramy szczytowej w osiach A; B i E - profile walcowane HE140A ze stali St3S. Rygle ram gównych - profile walcowane IPE 300 ze stali St3S Rygle ramy szczytowej w osiach A; B i E - profile walcowane HE120A ze stali St3S. Rygle rurowe ukadów steniowych - okrge rednicy 88.9x4, kwadratowe Rk80x4 i 100x4 ze stali St3S Supy sztywno mocowane do stop fundamentowych przy pomocy rub zakotwionych w stopach. Poczenie supów z ryglami nastpuje przy pomocy rub M20 klasy 8,8. Przy montau rub klasy 8,8 naley uy podkadek zarówno pod nakrtk jak i pod gówk ruby. Sia sprajca So=142 [kN], moment dokrcajcy MS=0,511[kNm]. Pochylenie rygli nadajce spadek poaci dachu wynosi 10%. Rygle posiadaj wsporniki do montau zimnogitych patwi dachowych. Myjnia Zaprojektowano hal o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram z profili walcowanych. Ramy stalowe sztywno zamocowanych w elbetowych stopach fundamentowych. Supy none - profile walcowane HE140A ze stali St3S. Rygle ramy- profile walcowane HE120A ze stali St3S. Rygle rurowe ukadów steniowych - okrge rednicy 88.9x4, kwadratowe Rk80x4 i 100x4 ze stali St3S. Supy przegubowo mocowane do stop fundamentowych przy pomocy rub zakotwionych w stopach. Poczenie supów z ryglami nastpuje przy pomocy rub M16 klasy 8,8. Pochylenie rygli nadajce spadek poaci dachu wynosi 10%. Rygle posiadaj wsporniki do montau zimnogitych patwi dachowych

Galeria

Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

Llink do pliku .kmz dla posiadaczy programu Google Earth

11,32 MBa

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .