Witamy

2.2008 Projekt nr 37 - Lakiernia Samochodowa

Lakiernia Samochodowa

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdask 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 480,72 m2 Powierzchnia uytkowa -556,7 m2 Kubatura - 2715,84 m3 Szeroko hali - 19,00 m; Dugo hali - 24,00 m; Wysoko uytkowa hali - 4,0 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem usugowym z czci socjalno-biurow. Cz ta zabudowana jest wewntrz hali od strony pónocnej i stanowi odrbn stref poarow. Hala zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej z poszyciem z warstwowych pyt stalowych z rdzeniem styropianowym. Cz socjalno-biurow zaprojektowano jako jednokondygnacyjn - parterow. W czci tej zlokalizowano pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalni, szatni, sanitariaty oraz jadalni. Dodatkowo przewidziano sal obsugi klientów z niezalenym wejciem i osobnymi sanitariatami. Nad zespoem pomieszcze socjalno-biurowych przewidziano otwart antresol umoliwiajc wgld na sal usugow. Zaoga zakadu pracowa bdzie w systemie jednozmianowym. Z uwagi na charakter pracy, zaoga obsugujca skada si bdzie wycznie z mczyzn. Kobiety mog by zatrudniane w czci biurowej. Zatrudnienie: w czci usugowej - ok. 5 osób w czci biurowej - ok. 4 osoby czne zatrudnienie w zakadzie nie przekroczy 10 osób.

Opis Konstrukcji

Hala jednonawowa o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram przegubowo zamocowanych w elbetowych stopach fundamentowych. Supy i rygle ram z profili penociennych, walcowanych, wszystkie elementy czone przy pomocy rub klas konstrukcyjnych. Oudowa Dachu Pyty warstwowe z rdzeniem styropianowym o gruboci 15cm wg oferty katalogowej firmy Balex Metal. Pyty mocowane do zimnogitych patwi zetownikowych. W kalenicy dachu nawietle o wymiarze 2,7 x 16m z poliwglanu trójkomorowego na podkonstrukcji z elementów zimnogitych. Patwie dachowe - zetowniki zimnogite Z 250 ze stali S350GD w rozstawie co 1,25m Obudowa cian 1) ciany zewntrzne hali warsztatowej Pyty warstwowe z rdzeniem styropianowym o gruboci 12,5cm wg oferty katalogowej firmy Balex Metal. Pyty mocowane do zimnogitych patwi zetownikowych. 2) ciany zewntrzne czci socjalno - biurowej Pyty warstwowe z rdzeniem styropianowym o gruboci 12,5cm wg oferty katalogowej firmy Balex Metal. Pyty mocowane do zimnogitych patwi zetownikowych. Pomidzy patwiami dodatkowo wena mineralna - 10cm, od strony wewntrznej pyty gipsowo-kartonowe na stelau mocowanym do patwi zimnogitych. 3) ciana wewntrzna pomidzy hal warsztatow a czci socjalno-biurow ciana murowana z cegy silikatowej 18cm, od strony biura ciana tynkowana, od strony hali warsztatowej - malowana. Drzwi i okna w cianie - o odpornoci ogniowej. Antresola Nad powierzchni biurow projektuje si antresol magazynow o dopuszczalnym obcieniu 300 kg/m2. Konstrukcja stropu antresoli zaprojektowana zostaa w postaci elbetowej pyty monolitycznej wykonanej na szalunku traconym z blachy trapezowej opartej na ryglach stalowych. Do rygli stropowych podwieszony strop gipsowy systemowy 2x12,5 docieplony wen mineraln -10cm.

Galeria

Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23
 
Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-08-09Dodano 2011-01-03Dodano 2011-01-03Dodano 2011-01-03
 
Dodano 2011-01-03Dodano 2011-01-03Dodano 2011-01-03Dodano 2011-10-18
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .