Witamy

12.2009 Projekt nr 42 - Biurowiec z hal magazynow

Biurowiec z hal magazynow

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdynia 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 623,6 m2 Powierzchnia uytkowa - 769,5 m2 Kubatura - 4855,4 m3 Biurowiec Szeroko - 18,5 m Dugo -14,4 m Hala Szeroko -18,5 m Dugo - 19,6 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek skada si z czci biurowej i czci produkcyjnej z halami magazynowymi. W/w czci projektuje si w rónych technologiach, s one wzgldem siebie zdylatowane. Cz biurowa w poziomie przyziemia i 1 pitra czy si z czci produkcyjn. CZʦ BIUROWA Cz biurow projektuje si jako budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na kadej kondygnacji projektuje si pomieszczenia biurowe (przeznaczone na pobyt ludzi), wzy sanitarne oraz magazyny i archiwa (pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi). powierzchni zabudowy - 673,28 m2, powierzchni uytkowa - 1 688,14 m2, wysoko budynku - 10,49 m. CZʦ PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA Cz produkcyjno - magazynow projektuje si jako hal jednokondygnacyjn podzielon cianami oddzielenia poarowego na 6 stref czci. W dwóch strefach czciach zlokalizowane bd pomieszczenia produkcyjne i magazynowe drukarni , w jednej strefie czci - kotownia (co i zw dla czci biurowej i drukarni), w pozostaych strefach czciach - hale magazynowe. Konstrukcja hal - stalowa. Cz produkcyjno - magazynowy posiada bdzie: powierzchni zabudowy - 5 099,84 m2, powierzchni uytkowa - 4 571,26 m2, wysoko budynku - 10,50 m.

Opis Konstrukcji

Projektowany obiekt - zaplecze biurowe zaprojektowane jako konstrukcja elbetowa monolityczna w ukadzie pytowo-supowym, hala produkcyjno- magazynowa zaprojektowana jako konstrukcja stalowa. Zaplecze biurowe Posadowienie porednie na monolitycznych elbetowych studniach fundamentowych. Konstrukcja zaplecza to ukad pytowo ? supowy wykonany z betonu B25 i stali A-0,A-III i A-IIIN. Stropy zaprojektowana monolityczne pyty elbetowe zbrojona siatkami prtów stalowych. ciany zewntrzne i wewntrzne z bloczków gazobetonowych. Klatka schodowa wewntrzna zaprojektowana jako elbetowa monolityczna. Hala Posadowienie hali porednie na monolitycznych elbetowych studniach fundamentowych. Konstrukcja nona hali - ramy gówne samostateczne stalowe wykonane z dwuteowników. Ramy powizane ukadem rurowych rygli porednich. W dachu i cianach przewidziano stenia zaprojektowane z cigien stalowych. Wszystkie elementy czone s ze sob na montau przy uyciu rub klas konstrukcyjnych.

Galeria

Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23
 
Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23
 
Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23
 
Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23
 
Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-07-23Dodano 2010-08-09Dodano 2010-08-09Dodano 2011-01-04
 
Dodano 2011-01-04Dodano 2011-01-04Dodano 2011-01-04Dodano 2011-01-04Dodano 2011-05-12Dodano 2011-08-11
 
Dodano 2011-10-18
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

Llink do pliku .kmz dla posiadaczy programu Google Earth

8,85 MBa

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .