Witamy

4.2008 Projekt nr 46 - Hala Magazynowa

Hala Magazynowa

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdask 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 3000 m2
Powierzchnia uytkowa - 2935,9 m2
Kubatura - 31188,1 m3

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem magazynowym czci socjaln. Cz ta wydzielona zostaa wewntrz zasadniczej hali i jest z ni funkcjonalnie powizana. Hala zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej systemu ASTRON z poszyciem systemowym - blacha stalowa powlekana.
Cz socjaln zaprojektowano jako jednokondygnacyjn, niepodpiwniczon. W czci tej zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalnie, szatnie, sanitariaty oraz aneks. Dodatkowo przewidziano pomieszczenie warsztatu z niezalenym wejciem i osobnym zespoem pomieszcze higieniczno-sanitarnych oraz dwa pomieszczenia podrcznych magazynw.

Opis Konstrukcji

Zaprojektowano budynek o konstrukcji stalowej w systemie hal prefabrykowanych ?ASTRON?. Gwna konstrukcja nona hali skada si z ram porednich (oznaczenie IF), a take ze specjalnych ram cian szczytowych (oznaczenie BF).
Elementy ram wykonuje si jako spawane blachownice i czy poprzez sztywne wzy. Wymiary przekroju s przy tym dostosowane do rozkadu si poprzecznych i momentw zginajcych w ramie. Ramy gwne dwunawowe posiadaj supy wykonane ze spawanych profili dwuteowych. Ramy o przegubowym poczeniu z fundamentem.
Pki dwigarw ram gwnych s usztywnione poprzecznie, zewntrzne pki przez patwie, ktre z kolei s mocowane w kierunku podunym budynku poprzez stenia wiatrowe oraz wystpowanie ?efektu tarczy? paneli dachowych. Wewntrzna pka jest usztywniona poprzez ?zastrzay? w formie ktownikw stalowych, ktre s przykrcone midzy doln pk dwigara i patwi. Zastrzay s rozoone wzdu dwigara zgodnie z wymaganiami projektu. Zewntrzne supy ram stabilizowane s w ten sam sposb: zewntrzna pka przez rygle, wewntrzna pka poprzez zastrzay, o ile jest to konieczne. Moliwe jest te wykonanie supw jako wolnostojce, bez jakichkolwiek usztywnie, czy to ryglami, czy zastrzaami.
Ram szczytow ?BF? tworzy ustrj skadajcy si ze spawanych supw cian szczytowych o przekroju dwuteowym, rygla (belka ciga o profilu Z) i pionowego stenia (skratowanie typu X albo sztywno zamocowane supy narone).
Wszystkie czci spawane s wykonane z blach stalowych ze stali S 355 J2 G3, zgodnie z DIN EN 10 025. Rygle ?BF? o ksztacie Z s wykonane z tego samego materiau co patwie.
Do spawania rodnikw i pasw stosuje si w duym stopniu cakowicie zautomatyzowan metod spawania ukiem krytym (UP).

Galeria

Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30
 
Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30
 
Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30
 
Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30Dodano 2010-06-30
 
Dodano 2010-06-30
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .