Witamy

2.2009 Projekt nr 49 - Obiekt Produkcyjno-Biurowy

Obiekt Produkcyjno-Biurowy

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Tczew 
Parametry:
Budynek Biurowy
Powierzchnia uytkowa - 1186,7 m2
Kubatura - 6833,3 m3
Hala Produkcyjna
Powierzchnia uytkowa - 1778,7 m2
Kubatura - 17939,2 m3

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Budynek Biurowy
Projektowany budynek jest obiektem administracyjnym z przylegajc czci usugow. Cz ta przylega do poudniowej ciany szczytowej budynku administracyjnego i stanowi niezalen, samowystarczaln funkcjonaln cao.
Cz administracyjn zaprojektowano jako dwukondygnacyjn, niepodpiwniczon W czci tej zaprojektowano pomieszczenia biurowe w tym gabinety prezesw oraz niezbdne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia biurowe zlokalizowano na obu kondygnacjach budynku. Na parterze zaprojektowany zosta dodatkowy niezaleny aneks kuchenny.
Cz usugow zaprojektowano jako jednoprzestrzenn - otwart cz biurow typu open space. Nie wprowadzano dodatkowych wydziele wewntrz przestrzeni. Wyodrbniono jedynie zesp podstawowych pomieszcze higieniczno-sanitarnych, jadalni, sal konferencyjn oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne w tym kotowni.
W obu czciach zaprojektowano oddzielne zespoy higieniczno-sanitarne - osobno dla kobiet i dla mczyzn. Zaprojektowano toalety w przeliczeniu na maksymaln liczb zatrudnionych tj 40 kobiet oraz 30 mczyzn
Hala Produkcyjna
Projektowany budynek jest obiektem produkcyjno-magazynowym z wydzielonymi wewntrz czciami socjalnymi. Czci te przylegaj do obu cian podunych zasadniczej hali. Wydzielono dwa niezalene zespoy (z niezalenymi wejciami) pomieszcze dla zaogi. Umoliwi ma to ewentualny podzia hali na dwie autonomiczne czci.
W czciach tych zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalni, szatnie, sanitariaty oraz jadalnie.
Hala produkcyjna zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej z poszyciem z warstwowych pyt stalowych z rdzeniem poliuretanowym.
Zgodnie z przyjt technologi produkcji - charakteru pracy nie mona jednoznacznie zakwalifikowa jako ?czysty?. Zachodzi wic potrzeba projektowania systemu szatni przepustowej z czci czyst, brudn i pomieszczeniem umywalni oraz natryskw.

Opis Konstrukcji

Budynek biurowy
Budynek biurowy dwukondygnacyjny, zaprojektowany w technologii tradycyjnej.
ciany murowane z bloczkw gazobetonowych. Strop i stropodach pyta monolityczna elbetowa. Dach papa termozgrzewalna uoona na warstwie spadkowo-izolacyjnej ze styropianu. W obiekcie zastosowano posadowienie na wzmocnionym podou, na monolitycznej pycie elbetowej.
Konstrukcja nona czci usugowej - rygle kratowe stalowe z profili walcowanych, oparte na supach elbetowych poczonych wiecami i belkami elbetowymi z wypenieniem z bloczkw gazobetonowych. Dach o spadku 17,6%. Dach - pyty warstwowe na patwiach stalowych zimnogitych. W obiekcie zastosowano posadowienie na wzmocnionym podou, na monolitycznych elbetowych stopach, awach i belkach fundamentowych .
Hala Produkcyjna
Konstrukcja nona hali - rygle kratowe stalowe z profili walcowanych, oparte na supach stalowych wykonanych z profili walcowanych. Wszystkie elementy czone na montau przy pomocy rub klas konstrukcyjnych. Dach o spadku 10%. Antresola - rygle i supy stalowe z profili walcowanych, strop antresoli elbetowy monolityczny. ciany warstwowe - blacha trapezowa - wena mineralna - blacha trapezowa. Dach - papa termozgrzewalna - styropian - blacha trapezowa na patwiach stalowych zimnogitych.
Supy none ram gwnych hali - profile walcowane HE200A ze stali St3S. Supy none ram szczytowych - profile walcowane HE160A i HE200A ze stali St3S Rygle kratowe - profile walcowane L100x10, C65 wykonanych ze stali 18G2A. Rygle ram szczytowych - profile walcowane HE140A ze stali St3S. Rygle rurowe ukadw steniowych - kwadratowe Rk80x4, Rk100x4, rury 88.9 i prty 20mm? ze stali St3S.

Galeria

Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22
 
Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22
 
Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22
 
Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22
 
Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25
 
Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .