Witamy

4.2009 Projekt nr 55 - Hala sportowa

Hala sportowa

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Wadysawowo 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 4478,8 m2; w tym 953,5 m2 czci nowoprojektowanej; Powierzchnia uytkowa - 4989,9 m2; w tym 1650,8 m2 czci nowoprojektowanej; Kubatura - 36154,1  m3; w tym 6268,2 m3 czci nowoprojektowanej

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany obiekt jest rozbudow budynku hali sportowej. Rozbudowa ta ma na celu przystosowanie jej do obsugi wikszych imprez sportowych.
Dwukondygnacyjna, nowoprojektowana cz dostawiona jest ciany podunej hali od strony poudniowej zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej z poszyciem z warstwowych pyt stalowych z rdzeniem poliuretanowym. Nowoprojektowana cz skada si z dwóch, dwukondygnacyjnych czci (poudniowej oraz wschodniej) poczonych murowan czci wejciow mieszczc wind oraz klatk schodow. Cz poudniowa flankowana jest z obu stron murowanymi, przeszklonymi prostopadocianami klatek schodowych.
Wewntrz nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano antresol z trybunami (183 osoby), sal konferencyjn, siowni, lobby, pomieszczenia socjalne i biurowe, magazyny oraz  sanitariaty. Nowoprojektowane czci – wschodnia oraz poudniowo-zachodnia wraz z klatkami schodowymi zostay wydzielone poarowo i stanowi niezalene strefy. Cz centralna oraz antresola z trybunami wczona zostanie do strefy istniejcej hali sportowej.
W czci istniejcej projektuje si przebudow istniejcych szatni i sanitariatów dla sportowców. Zaprojektowano 6 niezalenych zespoów szatni z umywalniami i toaletami. Dwie szatnie przystosowano dla osób niepenosprawnych. Przewidziano równie pomieszczenia socjalne, gospodarcze oraz techniczne. Cz ta posiada niezalene wejcia z zewntrz. Wprowadzono moliwo funkcjonalnego podziau hali sportowej na 3 czci oddzielone za pomoc opuszczanych kurtyn. Musz one spenia wymagania stawiane elementom wyposaenia staego z uwagi na przepisy przeciwpoarowe oraz nie mog ogranicza dróg ewakuacji ogólnej. Podczas realizacji inwestycji zakada si równie wymian poszycia zewntrznego istniejcej hali – dostosowanie do czci nowoprojektowanej oraz remont czci dachowej (dodatkowe ocieplenie oraz nowe pokrycie). Elementy nie ujte w niniejszym projekcie zamiennym pozostaj nie zmienione w stosunku do projektu pierwotnego. Szczegóy rozwiza oraz sposób dostosowania do wprowadzonych zmian przedstawione zostan na etapie projektów wykonawczych.

Opis Konstrukcji

Projekt obejmuj rozbudow i przebudow istniejcej hali sportowej. Rozbudowa polega na stworzeniu nowego zaplecza, w którym przewidziano pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, magazyny, kawiarni i trybuny. Nowoprojektowana cz jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z paskim dachem. Przebudowa istniejcej hali polega na wykonaniu nowych aranacji szatni, magazynów i pomieszcze technicznych. W hali wprowadzono nowy podzia hali dla opuszczanych kurtyn.   
W obiekcie zastosowano posadowienie bezporednie, na monolitycznych elbetowych stopach, awach i belkach fundamentowych. Konstrukcja nona nowoprojektowanego obiektu – rygle stalowe z profili walcowanych, oparte na supach stalowych wykonanych z profili walcowanych. W czci trybun ramy stalowe oparte na supach elbetowych. Stropy monolityczne typu filigran, oparte na ramach stalowych i belkach elbetowych poprzecznych. Konstrukcja dachu – patwie stalowe, pokrycie dachu w systemie lekkim.
Czci obiektu murowane – wykonane z bloczków betonowych i bloczków silikatowych.
Przebudowa hali istniejcej polega na wykonaniu nowego poszycia cian i polepszeniu izolacyjnoci i szczelnoci dachu

KONSTRUKCJA OBIEKTU
Konstrukcja obiektu mieszana – klatki schodowe murowane ze stropami typu filigran, szyb windowy i biegi schodowe monolityczne. Pozostae elementy konstrukcji – stalowe ramy z profili walcowanych. Oparte na nich stropy i belki elbetowe monolityczne. Stropy typu filigran
Dach dwuspadowy. Supy ram z profili walcowanych, rygle kratowe z profili walcowanych. Wszystkie elementy czone na montau przy pomocy rub klas konstrukcyjnych.
Elementy konstrukcji wykonywane w technologii tradycyjnej murowane – podwaliny z bloczków betonowych B15 na zaprawie 5MPa a ciany powyej z bloczków silikatowych typu Silka 25 kl.15 na zaprawie 5MPa. Elementy elbetowe supy i belki wg rysunków warsztatowych z betonu B25 i stali 34GS i St0S-b.


FUNDAMENTY OBIEKTU
Zaoono posadowienie na elbetowych stopach i awach fundamentowych wykonanych na podou pierwotnym .
Nowe fundamenty posadowiono na podkadzie z betonu B10. Zbrojenie fundamentów wykonana ze stali A-III 34GS oraz ze stali A-O StOS-b. Konstrukcja fundamentów wykonana z betonu B25.


KONSTRUKCJA STALOWA
Konstrukcja nona -  ramy samostateczne.
Supy none ram gównych hali - profile walcowane HE200B ze stali St3S. Rygle stropowe profile walcowane HE200B, HE220B,HE240B, HE240A i  HE270A  wykonanych ze stali St3S.
Rygle dachowe –- profile walcowane IPE270 i HE320A ze stali St3S.
Patwie dachowe - profile walcowane IPE160 i HE160B ze stali St3S.
Gówna konstrukcja zabezpieczona ppo. zabezpieczona poprzez malowanie do R30.


STʯENIA POACI DACHOWEJ
Zaprojektowano ukad prtów steniowych. Stenie wykonane z prtów stalowych ? 12 mm wykonanych ze stali St3S.


KONSTRUKCJA OSONOWA CIAN
Obudowa cian zewntrznych obiektu wykonana z pyt warstwowych z pianki poliuretanowej gr. 10cm wg systemu Kingspan.


KONSTRUKCJA OSONOWA DACHU
Pokrycie dachu - rozwizanie systemowe Kingspan – konstrukcja nona blacha trapezowa z wypenieniem poliuretanem, pokrycie zewntrzne membrana.


KONSTRUKCJA ISTNIEJCEJ HALI
Konstrukcja gówna istniejcej hali wymaga ponownego zabezpieczenie pop.  do R30. W miejscu wprowadzenia konstrukcji trybun, naley usun istniejce poszycie cian i jej podkonstrukcji. W zwizku z wprowadzanymi zmianami i brakiem w tym miejscu ste podunych w tych cianach, wprowadzono stenia kratowe okapowe SK-1.
Zmieniono sposób i miejsce mocowania kurtyn. Kurtyny wg nowych zaoe mocowane s na nowoprojektowanej konstrukcji niezalenej od istniejcej konstrukcji hali. Zmiana ta pozwala na wprowadzenie modernizacji termicznej i zwikszenia szczelnoci dachu.
W wyniku przebudowy czci sanitarnych i powizania istniejcej hali z nowoprojektowan wprowadza si nowe otwory drzwiowe i okienne, których rozwizania podaj rysunki szczegóowe.

 

Wicej zdj obiektu na stronie inwestora:

http://cetniewo.cos.pl/hale_do_gier_zespolowych.html 

Galeria

Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22
 
Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22
 
Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22
 
Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22
 
Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2010-07-22Dodano 2011-10-18
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

Llink do pliku .kmz dla posiadaczy programu Google Earth

3,45 MBa

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .