Witamy

11.2009 Projekt nr 59 - Zakad Rozbioru Drobiu

Zakad Rozbioru Drobiu

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Pruszcz Gdaski 
Parametry:
Cakowita powierzchnia zabudowy - 2 978,00 m2
Kubatura - 25 860,00 m3
Powierzchnia uytkowa - 3 025,00 m2
Dugo obiektu - 75,40 m
Szeroko obiektu - 44,00 m
Max. wysoko obiektu -10,90 m

 


O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Podstawowym przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie dziaalnoci produkcyjnej skadajcej si ze sprawne przyjmowanie surowca do produkcji misa biaego, rozbiór tuszki drobiowej na elementy zasadnicze, magazynowanie na paletach, pakowanie, waenie oraz zaadunek i transport towarów handlowych do klienta. Miso dostarczane bdzie specjalistycznym transportem z zachowaniem cigoci dostaw w temperaturze do 4'C. Miso z drobiu przekazywane bdzie bezporednio do magazynu misa drobiu. Rozbiór tuszek drobiowych przeprowadzany bdzie w wydzielonym pomieszczeniu o temperaturze maksymalnej 12'C. Uzyskane elementy (filet z piersi, udziec, skrzydo, podudzie, szyja, korpus) pakowane w worki foliowe bd waone i przekazywane do chodni w pojemnikach na miso. Cay cykl produkcyjno-dystrybucyjny kontrolowa bdzie poprzez System Kontroli Jakoci Zdrowotnej w oparciu o system HACCP. Dystrybucja misa i przetworów misnych prowadzona bdzie przez dzia magazynowo-dystrybucyjny. Dla czci dystrybucyjnej rozadunek towaru bdzie odbywa si poprzez dwie rampy rozadowcze przystosowane do obsugi samochodów ciarowych.. Elementy handlowe zostan przewiezione do hali wysokiego skadowania o temperaturze 6-8'C natomiast miso drobiowe trafi do magazynu drobiu o temperaturze 0-4'C. Realizacja zamówienia od klientów polega bdzie na konfekcjonowaniu i waeniu towaru. Po skompletowaniu zamówienia i zafakturowaniu, towar zostaje przewieziony z hal do czci dystrybucyjnej o temperaturze 0-4'C. W hali dystrybucji odbywa si zaadunek na specjalistyczne samochody-chodnie. Sprawny zaadunek umoliwia zespó ramp znajdujcych si frontowej czci obiektu. Wszystkie towary bd magazynowane, sortowane i wysyane w specjalnych paleto-pojemnikach, których obrót odbywa si w sposób cigy.

Opis Konstrukcji

Obiekt skadajcy si z zespou segmentów funkcjonalnych o zrónicowanej geometrii i konstrukcji. Podzia obiektu zoptymalizowany dla potrzeb ochrony przeciw poarowej. - cz socjalno-biurowa - segment pitrowy o konstrukcji murowanej ze stropem i stropodachem elbetowym z prefabrykowanych pyt kanaowych z betonu spranego. - cz dystrybucyjna - hala o cianach murowanych oraz o konstrukcji stalowej przekryta stalowymi dwigarami kratowymi. Obudowa z chodniczych pyt warstwowych. - cz magazynowa - hala o cianach murowanych przekryta stalowymi dwigarami kratowymi. Obudowa z chodniczych pyt warstwowych. - cz produkcyjna - hala o cianach murowanych przekryta stalowymi dwigarami kratowymi. Obudowa z chodniczych pyt warstwowych.

Galeria

Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04
 
Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04
 
Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04
 
Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04
 
Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04
 
Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-04
 
Dodano 2010-08-04Dodano 2010-08-12Dodano 2010-08-12
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .