Witamy

1.2010 Projekt nr 61 - Zakad Przetwrstwa Rybnego

Zakad Przetwrstwa Rybnego

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: eba 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 372,2 m2; Powierzchnia uytkowa - 629,4 m2; Kubatura - 3588,2 m3; Szeroko budynku - 24,25 m; Dugo budynku - 15,25 m; Wysoko budynku w kalenicy - 10,25 m.

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem administracyjnym.
Zaprojektowano go jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. W czci tej zaprojektowano pomieszczenia biurowe w tym gabinety prezesów oraz niezbdne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia biurowe zlokalizowano na obu kondygnacjach budynku.Na parterze oraz na pitrze zaprojektowano  niezalene aneksy kuchenne (pomieszczenia socjalne).Wyodrbniono zespó podstawowych pomieszcze higieniczno-sanitarnych, jadalni, sal konferencyjn oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne w tym kotowni.Na obu kondygnacjach zaprojektowano oddzielne zespoy higieniczno-sanitarne – osobno dla kobiet i dla mczyzn. Odlego sanitariatów od najdalszego stanowiska pracy nie przekracza 75 m. Zaprojektowano toalety w przeliczeniu na maksymaln liczb zatrudnionych tj. ok.40 osób w tym 20 mczyzn.

Opis Konstrukcji

Konstrukcja obiektu – pytowo-supowa elbetowa monolityczna, wypenienie  stanowi bloczki gazobetonowe. Strop i stropodach - elbetowy monolityczny. Konstrukcja dachu gównego  krokwiowa oparta na muratach. W czci dachu pomidzy osiami 2 i 5 wystpuje podkonstrukcja drewniana skadajca si z murat i at, tworzca spadek 3%. ciany fundamentowe z bloczków betonowych. Budynek posadowiony bezporednio na stopach i awach fundamentowych elbetowych.


KONSTRUKCJA  FUNDAMENTÓW
Fundamenty posadowione bezporednio na gruncie rodzimym nonym. Fundamenty monolityczne elbetowe, wykonane z betonu B20 (C16/20) W4, stali 34GS A-III oraz St0S A-0.


CIANY  FUNDAMENTOWE
Zaprojektowano ciany zewntrzne i wewntrzne z bloczków betonowych  gr. 25cm klasy B15 (C12/15) na zaprawie 5MPa.


ELEMENTY ELBETOWE KONSTRUKCJI
 Podcigi i nadproa elbetowe monolityczne z betonu B25 (C20/25), zbrojone stal 34GS A-III oraz St0S A-0. Podcigi monolityczne elbetowe poczone z konstrukcj stropu nad parterem oraz stropodachu.
Monolityczne supy elbetowe parteru i pitra zaprojektowano z betonu B25 (C20/25), zbrojone stal 34GS A-III oraz St0S A-0.


KONSTRUKCJA  STROPÓW
Strop nad parterem
Zaprojektowano strop monolityczny elbetowy z betonu B25 (C20/25) o gr. 22cm, zbrojony stal 34GS A-III. Oparcie stropu wykonano na supach oraz podcigach elbetowych.
Stropodach
Zaprojektowano strop monolityczny elbetowy z betonu B25 (C20/25) o gr. 20cm, zbrojony stal 34GS A-III. Oparcie stropu wykonano na supach oraz podcigach elbetowych.


KONSTRUKCJA CIAN
Zaprojektowano ciany z bloczków gazobetonowych gr. 24cm  odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 3 MPa. ciany stanowi tyko wypenienie.


KONSTRUKCJA KLATEK SCHODOWYCH
Schody elbetowe monolityczne gr. 15 cm wykonane z betonu B25 (C20/25) i zbrojone  stal 34GS A-III #10.


KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcja dachu – krokwiowa. Krokwie o przekroju 16x8cm, muraty 14x14cm. Muraty kotwione w podcigach elbetowych oraz w stropie elbetowym  rubami stalowymi M12 kl. 5.8 co 100cm. Cao konstrukcji drewnianej wykonana z drewna klasy C24. Drewno impregnowane (np. impregnat Fobos).
Podkonstrukcja drewniana
Zaprojektowano podkonstrukcj drewnian skadajc si z murat o przekroju 14x14cm oraz at o przekroju 12x10cm. Muraty kotwione w stropie elbetowym  rubami stalowymi M12 kl. 5.8 co 100cm, umoliwiajc jednoczenie regulacj spadku. Cao konstrukcji drewnianej wykonana z drewna klasy C24. Drewno impregnowane (np. impregnat Fobos).

Galeria

Dodano 2010-08-17Dodano 2010-08-17Dodano 2010-08-17Dodano 2010-08-17Dodano 2010-08-17Dodano 2010-08-17
 
Dodano 2010-08-17Dodano 2010-08-17Dodano 2010-08-27Dodano 2010-11-09Dodano 2010-11-09Dodano 2011-05-09
 
Dodano 2011-05-09Dodano 2011-05-09Dodano 2011-05-09Dodano 2011-05-09Dodano 2011-11-28Dodano 2011-11-28
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .