Witamy

2.2010 Projekt nr 62 - Ujedalnia Koni ze Stajni

Ujedalnia Koni ze Stajni

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Biaystok 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 3566,43 m2; Powierzchnia uytkowa - 4419,3  m2; Kubatura - 25789,5  m3 

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Opracowanie jest Projektem Budowlanym Budynku stajni z kryt ujedalni oraz pomieszczeniami o funkcji turystycznej wraz z infrastruktur.  Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany hali ujedalni wraz z czci stajenn i pomieszczeniami o funkcji turystycznej wraz z instalacjami wewntrznymi, sieciami zewntrznymi w tym owietlenia terenu, placami manewrowymi oraz parkingami. Zasadnicz funkcj obiektu jest funkcja inwentarska – stajnia dla koni. Zaprojektowano cznie 27 boksów dla koni. Funkcj przynalen dla stajni jest ujedalnia. Powierzchniowo stanowi ona najwiksz cz obiektu. Dodatkowo w czci zachodniej zaprojektowano pomieszczenia obsugi turystów (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia i pokoje odpoczynku, sal bankietow). Pokoje odpoczynku przewidziane zostay dla obsugi przyjezdnych goci. Wyposaone zostay w indywidualne zespoy sanitarne. W czci przeznaczonej dla obsugi turystów przewidziano równie zaplecze sali bankietowej. Szatnie obsugi staej zlokalizowano w czci wschodniej – moliwie blisko pomieszcze inwentarskich.
Obiekt zaprojektowany zosta jako dwukondygnacyjny (parter oraz pitro) o konstrukcji w technologii tradycyjnej uprzemysowionej. Z uwagi na wysoko budynku wprowadzono (za wyjtkiem czci ujedalni) antresole. Nad czci stajenn antresol przeznacza si na magazyn siana, natomiast nad pomieszczeniami turystycznymi na platform umoliwiajc ogldanie zawodów.

Galeria

Dodano 2010-06-02Dodano 2010-06-02Dodano 2010-06-02Dodano 2010-06-02Dodano 2010-06-02Dodano 2010-06-02
 
Dodano 2010-06-02Dodano 2010-06-02
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .