Witamy

1.2010 Projekt nr 64 - Biurowiec z Hal Warsztatow

Biurowiec z Hal Warsztatow

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Lublin 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 639,74 m2; Powierzchnia uytkowa - 734,78 m2; Kubatura - 4311,61 m3; Szeroko obiektu - 15,00 m; Dugo obiektu - 42,11 m; Wysoko obiektu - 7,15 m; Wysoko uytkowa hali - 4,86 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem administracyjno-socjalnym z czci warsztatow oraz przylegajc czci magazynow. Cz ta przylega do pónocnej ciany szczytowej budynku.
Cz administracyjno-socjaln zaprojektowano jako dwukondygnacyjn, niepodpiwniczon W czci tej zaprojektowano pomieszczenia biurowe oraz niezbdne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia biurowe zlokalizowano na pitrze.
Przewidziano pomieszczenie socjalne dla pracowników biurowych. Na parterze zaprojektowany zosta dodatkowy niezaleny aneks kuchenny.
W obu czciach zaprojektowano oddzielne zespoy higieniczno-sanitarne (koedukacyjne). Odlego sanitariatów od najdalszego stanowiska pracy nie przekracza 75 m. Zaprojektowano toalety w przeliczeniu na maksymaln liczb zatrudnionych tj. do 10 osób. W czci warsztatowej (obróbka elementów metalowych) przewiduje si zatrudnianie wyczne mczyzn. Z uwagi na do uciliwy charakter pracy zaprojektowano ukad szatni przepustowej z czci umywalni wyposaonej w natrysk.
Maksymalne zatrudnienie w tej czci nie przekroczy 5 osób. Obecnie zakada si 3 pracowników warsztatu.
Cz magazynow zaprojektowano jako jednoprzestrzenn – otwart. Nie wprowadzano dodatkowych wydziele wewntrz przestrzeni. Zakada si magazynowanie asortymentu produkcji - elementy metalowe.
Obsug magazynu stanowi bd pracownicy warsztatu. Cz magazynowa pozostanie nieogrzewana. Pracownicy przebywa bd w tej czci doranie - w miar potrzeb (pomieszczenie nie na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych).

Opis Konstrukcji

Hala jednonawowa o konstrukcji mieszanej. ciany – supy elbetowe monolityczne poczone belkami i wiecami elbetowymi wykonanymi z betonu B20 i zbrojonymi wg rysunków szczegóowych. ciany podwalinowe murowane z bloczków betonowych B15 na zaprawie 5MPa, ciany powyej murowane bloczkami gazobetonowymi odmiany 600 marki 4.0.  Konstrukcja dachu stalowa – kratownica samostateczna wykonana z profili walcowanych i rur kwadratowych ze stali St3S. Pokrycie wykonane z pyt warstwowych opartych na wizarach kratowych za porednictwem patwi ziomnogitych typu Z200. W hali zakada si prac suwnicy podwieszanej o udwigu 3,2 tonu.
Budynek biurowy dwukondygnacyjny stanowicy przeduenie hali. ciany budynku –  ciany podwalinowe murowane z bloczków betonowych B15 na zaprawie 5MPa,  parter i pitro – murowane bloczkami gazobetonowymi odmiany 600 marki 4.0. Stropy elbetowe monolityczne – nad parterem i pitrem gr.18 cm z betonu B20 – zbrojenie wg rysunków szczegóowych. Schody, belki, nadproa i wiece elbetowe monolityczne z betonu B20 – zbrojenie wg rysunków szczegóowych. Konstrukcja dachu – stropodach peen.
Zaoono posadowienie bezporednie na monolitycznych, elbetowych stopach i awach fundamentowych. Nasypy lub wymiany poniej poziomu posadowienia naley wykona z pospóki piaskowo-wirowej zagszczanej warstwami o miszoci 0,3m do stopnia zagszczenia Id=0,5.

Galeria

Dodano 2010-06-08Dodano 2010-06-08Dodano 2010-06-08Dodano 2010-06-08
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .