Witamy

1.2010 Projekt nr 65 - Budynek Mieszkalno-Biurowy

Budynek Mieszkalno-Biurowy

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdask 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 237,9 m2; Powierzchnia uytkowa - 603,8 m2; Powierzchnia cakowita budynku - 867,7 m2; Powierzchnia cakowita lokalu mieszkalnego - 799,8 m2; Powierzchnia cakowita lokalu uytkowego - 67,9 m2; Kubatura - 2 224 m3 

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowan funkcj obiektu jest funkcja mieszkalna – dom jednorodzinny.
Dom zaprojektowany zosta jako podpiwniczony, pitrowy z poddaszem uytkowym o konstrukcji w technologii tradycyjnej. Zaprojektowano 3 kondygnacje nadziemne oraz jedn podziemn.
Projektowana rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zachowuje dotychczasowy sposób uytkowania obiektu - wydzielenie lokalu mieszkalnego i lokalu uytkowego o pow. cakowitej nieprzekraczajcej 30% pow. cakowitej budynku.
Cz mieszkalna zlokalizowana jest na parterze, pitrze i poddaszu budynku.  Na parterze znajduj si 2 wejcia - jedno do czci istniejcej - od strony poudniowo- wschodniej i drugie - projektowane  - od pónocnego -zachodu. Przy projektowanym wejciu znajduje si pomieszczenie pomocnicze dostpne z wiatroapu oraz dojcie korytarzem do ogrodu zimowego. Do ogrodu prowadzi równie bieg klatki schodowej schodzcy do piwnicy, a ze spocznika bezporednio wyjcie na zewntrz.  Pitro stanowi stref dzienn mieszkaln obejmujc pokój TV, kuchni z jadalni i azienk oraz pomieszczenie barku domowego. Z korytarza prowadzi przejcie poprzez taras do czci istniejcej.  Poddasze stanowi tzw. nocn cz mieszkaln - obejmujc sypialnie, azienki i garderoby. Pomieszczenia pomocnicze i kotownie zlokalizowano w piwnicy.
Cz budynku stanowica lokal uytkowy zajmuje fragment kondygnacji piwnicy. Wejcie do lokalu znajduje si na poziomie piwnicy od poudniowego – wschodu. Cz mieszkalna poczona jest komunikacj wewntrzn z lokalem uytkowym poprzez wspólne korytarze i klatk schodow. 

Opis Konstrukcji

Projektuje si rozbudow i przebudow budynku istniejcego. W istniejcym budynku zaprojektowano poddasze uytkowe oraz now konstrukcj dachu. Projektuje si nowy budynek mieszkalny o konstrukcji elbetowej monolitycznej szkieletowej. Oba budynki poczone poprzez podpiwniczony cznik, którego konstrukcj gówna stanowi ramy elbetowe. Ramy elbetowe stanowi podparcie dla stropu tarasu.


KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW
ciany budynku posadowione na awach elbetowych, supy elbetowe posadowione na elbetowych stopach fundamentowych. Elementy konstrukcyjne wykonane z betonu B20, stali 34GS A-III i stali St0S A-0.


KONSTRUKCJA CIAN PONIEJ POZIOMU 0.000 m ppp
Zaprojektowano ciany zewntrzne i wewntrzne z bloczków betonowych gr. 24cm klasy 10 na zaprawie 5MPa.


KONSTRUKCJA CIAN POWYEJ POZIOMU 0.000 m ppp
Konstrukcj budynku zaprojektowano jako elbetow, monolityczn w ukadzie szkieletowym pyta – sup. Usztywnienie budynku stanowi krawdziowe belki elbetowe umieszczone po obwodzie rzutu kondygnacji. ciany zewntrzne stanowi wypenienie pomidzy supami i stropami kondygnacji i zaprojektowane zostay z bloczków gazobetonowych gruboci 24 cm odmiany 600 klasy 4.0 na zaprawie 2MPa. ciany wewntrzne zaprojektowano z bloczków gazobetonowych gruboci 24cm, tej samej odmiany. Nadproa drzwiowe i okienne – elbetowe monolityczne z betonu B20.


KONSTRUKCJA STROPÓW
Przyjto wykonanie stropów monolitycznych elbetowych o gruboci 16cm. Konstrukcj stropu naley wykona z betonu B20 zbrojonego stal 34GS A–III. W stropach naley wykona otwory na instalacje.


KONSTRUKCJA SCHODÓW
Schody elbetowe monolityczne gruboci 15cm wykonane z betonu B20 i zbrojone stal 34GS A–III.


KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcja dachu krokwiowa oparta na cianach i na supkach. Krokwie o przekroju 8x18cm, muraty 12x12cm i 18x18cm; supki 16x16cm; patwie 22x16cm. W budynku istniejcym projektuje si patew stalow o profilu IPE220 ze stali St3S.

Galeria

Dodano 2010-06-17Dodano 2010-06-17Dodano 2010-06-17Dodano 2010-06-17Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25
 
Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25Dodano 2012-09-25
 
Dodano 2012-09-25Dodano 2012-10-19Dodano 2012-11-09Dodano 2012-11-09Dodano 2012-11-09Dodano 2012-11-09
 
Dodano 2012-11-09Dodano 2012-11-19Dodano 2012-11-19Dodano 2013-03-19Dodano 2013-03-19Dodano 2013-03-22
 
Dodano 2013-03-22Dodano 2013-03-22Dodano 2013-05-21Dodano 2013-07-09Dodano 2013-09-30Dodano 2013-09-30
 
Dodano 2015-05-19Dodano 2015-05-19
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .