Witamy

3.2010 Projekt nr 66 - Hala Magazynowa

Hala Magazynowa

Zakres:
Projekt Wielobranowy


Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Chojnice 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy – 1019,0 m2; powierzchnia uytkowa – 1089,0 m2; kubatura - 6662 m3; szeroko - 23,0 m; dugo -43,5 ; wysoko - 6,4m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem magazynowym (magazyn tarcicy) z wbudowan czci administracyjno-socjaln. Cz ta przylega do zachodniej ciany szczytowej hali i stanowi odrbn stref poarow.
Cz administracyjno-socjaln zaprojektowano jako murowan, jednokondygnacyjn, niepodpiwniczon. W czci tej zaprojektowano, wydzielone poarowo pomieszczenia kotowni. Cz ta posiada niezalene wejcie zewntrzne.
Program uytkowy zakada sporadyczn obsug klienta zewntrznego. Zamówienia realizowane s w wikszoci za porednictwem mediów elektronicznych. Nie wyklucza si jednak bezporedniego skadania zamówienia.

Opis Konstrukcji

Projektowany budynek jest halowym obiektem magazynowym z wydzielon czci socjalno-biurow której przekrycie stanowi antresol wewntrzna magazynu. Budynek o gównej konstrukcji nonej stalowej z obudow z blachy stalowej. Fundamenty elbetowe, monolityczne. ciany czci socjalno-biurowej murowane z bloczków gazobetonowych, strop antresoli elbetowy, prefabrykowany – pyty kanaowe.
Hala jednonawowa o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram przegubowo zamocowanych w elbetowych stopach fundamentowych. Supy i rygle ram z profili blachownicowych. Wszystkie elementy stalowe czone na montau przy pomocy rub klas konstrukcyjnych. Przyjto posadowienie bezporednie na monolitycznych, elbetowych stopach i awach fundamentowych
Obudowa dachu
Dach jest pokryty ocynkowan, powlekan blach stalow, profilowan, ocieplenie z weny szklanej 150mm.
Patwie – profile zimnogite typu Z w rozstawie 1500 mm. Patwie mocowane s do rygli ram i czone na zakad (belka ciga).
Obudowa cian
Rygle cienne – profile zimnogiete typu Z. Poszycie cian zewntrznych - blacha falista, warstwa wewntrzna – blacha stalowa, wypenienie wena szklana 100 mm.
W zakresie pomieszcze kotowni – wewntrz ciany murowane z bloczków gazobetonowych 24 cm. Warstwa zewntrzna jak wyej.
Dla hali zaprojektowano obwodow, stalow attyk. Zewntrznie attyka ta wykoczona zostanie blach profilowan – tak jak ciany czci magazynowej. Rury spustowe wyprowadzone pomidzy budynkiem a okadzin zewntrzn attyki.
Nad wejciami do budynku oraz nad bram hali dopuszcza si (nie s wymagane) zamontowanie daszków osaniajcych. Naley zastosowa daszki systemowe lub indywidualne rozwizania w oparciu o projekt wykonawczy.

Galeria

Dodano 2010-06-08Dodano 2010-06-08Dodano 2010-06-08Dodano 2010-06-08Dodano 2010-06-08Dodano 2010-10-13
 
Dodano 2010-10-13Dodano 2010-10-13Dodano 2010-10-13Dodano 2010-10-13Dodano 2010-11-26Dodano 2010-11-26
 
Dodano 2010-11-26Dodano 2011-03-04Dodano 2011-03-04Dodano 2011-03-04Dodano 2011-03-04Dodano 2011-03-04
 
Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20Dodano 2013-10-31
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .