Witamy

9.2010 Projekt nr 68 - MTO Ostrda

MTO Ostrda

Zakres:
Projekty Brany Konstrukcyjnej

Biuro Architektoniczne:
Biuro Projektowe NOWA BRAMA

Miejsce: Ostrda 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy – 16 308,77 m2; powierzchnia uytkowa – 25 590,19 m2; kubatura - 313 793,27 m3; szeroko - 110,70 m; dugo -149,50 ; wysoko - 18,80m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Arena Ostróda - Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur w Ostródzie to inwestycja Midzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie.
Budynek zosta zaprojektowany jako dwukondygnacyjny w czci wej gównych i obsugi, natomiast w czci przeznaczonej na stanowiska ekspozycji oraz targów - jednokondygnacyjny. Obiekt o funkcji podstawowej budynku targowego, z zespoem biurowym, zapleczem medialnym, biurem ochrony, zapleczem gastronomicznym – cattering, zapleczem sanitarnym, z moliwoci urzdzenia ok. 150 stoisk targowych o powierzchni od 15 do 25 m2 .
Na pitrze zaprojektowano zespó sal konferencyjnych z moliwoci poczenia sal dla ok. 800 osób jednoczenie.
Pomieszczenia te mona take wykorzysta na funkcj restauracji catteringowej dla ok. 600 osób.
Przewidziano take pomieszczenia dla potrzeb konferencji prasowych, spotka biznesowych itp.

Opis Konstrukcji

Projektowany budynek jest obiektem o przeznaczeniu targowo-konferecyjnym. Budynek stanowi zwart bry przylegajc do istniejcego obiektu halowego. Konstrukcja nowoprojektowanego obiektu zakada wykonanie konstrukcji fundamentów posadowionych bezporednio.  W miejscach wystpowania gruntów nie nonych zakada si wykonania wymiany gruntu z zabezpieczeniem istniejcych obiektów poprzez wcinicie grodzi stalowych szczelnych i odpowiednie zastosowanie technologii wymiany gruntu. Cao fundamentów projektuje jako elementy elbetowe monolityczne.
Konstrukcj gówn non obiektu zaprojektowano z elementów elbetowych prefabrykowanych. Supy elbetowe prefabrykowane utwierdzone w stopach fundamentowych. Belki elbetowe prefabrykowane oparte  na supach elbetowych poprzez system wsporniczków elbetowych wykonanych na supach prefabrykowanych. Belki stanowi konstrukcj podtrzymujc dla pyt stropowych prefabrykowanych wielootworowych. ciany zewntrzne budynku zaprojektowano jako wielowarstwowe tarcze elbetowe prefabrykowane, poczone ze sob i innymi elementami konstrukcyjnymi poprzez systemowe zamki montaowe. ciany wewntrzne zaprojektowane jako elbetowe prefabrykowane i murowane. Gówna konstrukcja dachu zaprojektowana zostaa jako lekki ukad kratownic stalowych, poczonych poprzecznym ukadem patwi  kratowych stalowych stonych w poszczególnych polach dylatacyjnych. Konstrukcj non poszycia dachu stanowi blacha trapezowa o wysokim profilu. Pokrycie dachu zaprojektowano z elastycznej membrany ukadanej na izolacji termicznej. Cao obiektu ze wzgldów technologicznych i montaowych zostaa podzielona ukadem dylatacji. Sztywno przestrzenn obiektu wielopoziomowego uzyskano poprzez utwierdzenie wszystkich supów w stopach fundamentowych oraz wprowadzeniu przestrzennego ukadu belek powizanych ze zdyblowanym ukadem pyt stropowych prefabrykowanym. Ramy hal jednokondygnacyjnych zaprojektowano jako ukady samostateczne, które przejmuj równie obcienia od supów porednich. Supy cian szczytowych stanowi ukad supów wspornikowych.

Galeria

Dodano 2010-11-18Dodano 2010-11-18Dodano 2010-11-18Dodano 2010-11-18Dodano 2010-11-18Dodano 2010-11-18
 
Dodano 2012-01-09Dodano 2012-01-09Dodano 2012-01-09Dodano 2012-01-09Dodano 2012-01-18Dodano 2012-04-27
 
Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27
 
Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27
 
Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-04-27Dodano 2012-10-19Dodano 2012-10-19Dodano 2012-10-19
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .