Witamy

12.2010 Projekt nr 69 - Zakad Produkcyjny

Zakad Produkcyjny

Zakres:
Projekty Brany Konstrukcyjnej

Biuro Architektoniczne:
---

Miejsce: Gdynia 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy – 2016,20 m2; Powierzchnia uytkowa – 3635,60 m2; Kubatura – 17425,67 m3; Szeroko obiektu - 49,28 m; Dugo obiektu - 67,33 m; Wysoko obiektu - 13,00 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Inwestycja ma na celu stworzenie obiektu magazynowego zoonego z czci gównej  3-kondygnacyjnej, oraz czci parterowej, poczonych ze sob funkcjonalnie. W skad zespou zabudowy wchodzi te istniejca wiata. Rozbiórce ulegn dwa boksy parterowe w celu wykonania przejazdu. Ze wzgldu na warunki rynkowe nie mona w dniu dzisiejszym okreli precyzyjnie funkcji obiektu i technologii jego uytkowania. Dla obsugi tego obiektu  przewidziano kantorek magazynierów na parterze, oraz zespó socjalny na pierwszym pitrze. Zaprojektowano równie pomieszczenia techniczne.

Opis Konstrukcji

Obiekty o elbetowej konstrukcji prefabrykowanej o ukadzie ramowym i siatce modularnej 6x6 m
- fundamenty pod supy – elbetowe, prefabrykowane
- supy 40x40  z krótkimi wspornikami pod oparcie belek
- rygle ram – belki prefabrykowane 40x90cm  uoone  na supach – ukad poprzeczny
- stropy – pyty prefabrykowane PS-3, o rozpitoci 6m dugoci, wysokoci eber 50cm.
- ciany zewntrzne - pyty  prefabrykowane warstwowe o module 6m dugoci: przekrój pyty – 5cm elbetu, 5cm styropianu, 5cm elbetu., na fragmentach ciany murowane z bloczków gazobetonowych i cegy
- stania cienne – monolityczne belki elbetowe w polach skrajnych – ukad portalowy
- dach konstrukcja – strunobetonowy dwigar o rozpitoci 18m
- dach – pyty panwiowe o module 6m, dugoci oparte na dwigarach
- gzyms dachu elbetowy prefabrykowany, uzupenienia  przy gzymsie dachu – attyka -  murowane z cegy
- dwie klatki schodowe w konstrukcji elbetowej prefabrykowanej (jedna z nich przeznaczona do rozbiórki, druga do przebudowy)
- szyb windowy – rozpoczta realizacja w konstrukcji prefabrykowanej (do rozbiórki)

Galeria

Dodano 2010-11-09Dodano 2010-11-09Dodano 2010-11-09Dodano 2010-11-09Dodano 2010-11-09Dodano 2011-01-27
 
Dodano 2011-01-27Dodano 2011-04-20Dodano 2011-05-12Dodano 2011-05-12Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20
 
Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20Dodano 2012-07-03Dodano 2012-07-03
 
Dodano 2012-07-03Dodano 2013-02-11
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .