Witamy

11.2010 Projekt nr 71 - Hala Produkcyjna z suwnic

Hala Produkcyjna z suwnic

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Kdzierzyn Kole 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy  – 697,3 m2Powierzchnia uytkowa - 622,5 m2; Kubatura – 6973  m3; Szeroko obiektu - 15,80 m;Dugo obiektu - 40,40 m; Wysoko konstrukcji hali w kalenicy - 10,33 m; Wysoko konstrukcji hali w okapie - 9,77

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Zaprojektowany budynek jest obiektem produkcyjno-magazynowym z murowan czci techniczn. Cz ta przylega do pónocnej ciany podunej hali i stanowi odrbn stref poarow. Hala produkcyjna zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej z poszyciem z warstwowych pyt stalowych z rdzeniem styropianowym. Dopuszcza si przyjcie pyt z wypenieniem poliuretanowym przy zachowaniu odpowiedniego wspóczynnika przenikania ciepa.

Cz techniczn zaprojektowano jako murowan, jednokondygnacyjn, niepodpiwniczon. W czci tej zaprojektowano pomieszczenie kotowni olejowej, magazyn oleju oraz pomieszczenie baterii owietlenia awaryjnego. Cz ta posiada niezalene wejcie zewntrzne.

Pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalnia, szatnia, sanitariaty, jadalnia oraz pomieszczenia biurowe zlokalizowane s w istniejcym budynku zakadu.

 

Zgodnie z oczekiwaniem Inwestora nie projektowano przy nowej hali tradycyjnej czci socjalno-sanitarnej. Jako rozwizanie zastpcze zostan zakupione i dostosowane kontenery (biurowy i sanitarny). Zakada si wykorzystanie 20-sto calowych kontenerów wg. rozwiza systemowych. Kontenery zlokalizowane bd w czci pónocnej - przy cianie podunej hali.

 

Kontener biurowy (zachodni) stanowi bdzie pomieszczenie socjalne dla zaogi nowej hali. Przewiduje si w nim równie cz dla majstra (mistrza produkcji).

Kontener wschodni przeznacza si na wze sanitarny oraz szatni okry wierzchnich.

Zgodnie z przyjt technologi produkcji - charakter pracy zakwalifikowano jako „czysty”. Nie zachodzi wic potrzeba projektowania systemu szatni przepustowej z czci czyst, brudn i pomieszczeniem umywalni oraz natrysków. Szatnia okry wierzchnich pozwala, po zakoczonej pracy, przej pracownikowi do gównego budynku zakadu gdzie zlokalizowany jest gówny wze socjalno-sanitarny.

Opis Konstrukcji

Projektowany budynek jest halowym obiektem produkcyjno-magazynowym. Budynek o gównej konstrukcji nonej stalowej. Fundamenty elbetowe, monolityczne, ciany prefabrykowane z pyt warstwowych. W hali przewiduje si monta dwóch suwnic poruszajcych si po wspólnym torze. Udwig suwnic to 5,0 i 3,2 tony

Hala jednonawowa o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram sztywno zamocowanych w elbetowych stopach fundamentowych. Supy i rygle ram z profili walcowanych. Wszystkie elementy stalowe czone na montau przy pomocy rub klas konstrukcyjnych.

Obudowa dachu hali i obudowa cian hali to pyty warstwowe z rdzeniem styropianowym i stalowe patwie zimnogiete.

 

Do hali przylega bd dwa socjalno-biurowe kontenery stalowe. Konstrukcja kontenerów nie jest objta zakresem niniejszego projektu i opracowana zostanie przez dostawc elementów typowych.

Do hali przylega bdzie budynek murowany przeznaczony na kotowni i magazyn oleju. Budynek o konstrukcji tradycyjnej – murowany ze bloczków betonowych. Stropodach o konstrukcji gstoebrowej typu teriva.

 

Galeria

Dodano 2011-03-18Dodano 2011-03-18Dodano 2011-03-18Dodano 2011-03-18Dodano 2011-07-06Dodano 2011-07-06
 
Dodano 2011-07-06
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .