Witamy

9.2011 Projekt nr 72 - Zakad Produkcji Mebli

Zakad Produkcji Mebli

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: - - - 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy – 3170,66 m2;
Powierzchnia uytkowa - 3291,38 m2;
Kubatura – 18019,69 m3

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Zaprojektowany budynek jest obiektem produkcyjnym z dobudowan czci administracyjno-socjaln. Cz ta przylega do poudniowej ciany szczytowej hali i stanowi odrbn stref poarow. Hala zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej z poszyciem z paneli stalowych. Jako warstw termoizolacyjn system przewiduje wen szklan gruboci minimum 100 mm.

Cz administracyjno-socjaln zaprojektowano jako murowan, jednokondygnacyjn, niepodpiwniczon. W czci tej zaprojektowano, wydzielone poarowo pomieszczenie niskoemisyjnej kotowni gazowej.

Pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalnie, szatnie, sanitariaty oraz jadalnie zlokalizowane s w parterze czci strefy aministracyjno-socjalnej. Pitro to pomieszczenia biurowe z niezalenym wzem sanitarnym. Zachodni cz stanowi obszerne pomieszczenie z moliwoci ekspozycji asortymentu produkcji. Z holu zapewniono dostp do toalety dla goci. Jedna z toalet na parterze zostaa dostosowana dla obsugi osób niepenosprawnych.

Zgodnie z przyjt technologi produkcji - charakter pracy zakwalifikowano jako „czysty” - skadanie gotowych elementów bez produkcji stolarskiej (szkielety wykonywane w innym zakadzie). Nie zachodzi wic potrzeba projektowania systemu szatni przepustowej z czci czyst, brudn oraz z pomieszczeniem natrysków. Chcc jednak podnie warunki pracy w zakadzie – zaprojektowano natryski. W pomieszczeniach szatni zlokalizowane bd podwójne szafy ubraniowe – osobno na odzie robocz oraz wasn (szafki typu L lub jedna nad drug). Zaprojektowano niezalene ukady szatni z umywalniami – osobno dla mczyzn i dla kobiet.

Wyposaenie toalet oraz jadali zaprojektowano w przeliczeniu na maksymaln liczb zatrudnionych osób.

Pracownicy biurowy korzystali bd z toalet ogólnodostpnych oraz z aneksu socjalnego zlokalizowanych na pitrze.

Program uytkowy zakada sporadyczn obsug klienta zewntrznego. Zamówienia realizowane s w wikszoci za porednictwem mediów elektronicznych. Nie mona jednak wykluczy ewentualnoci bezporedniego skadania zamówienia. W zwizku z tym na parterze zaprojektowano miejsce obsugi klientów oraz niezaleny, przystosowany dla osób niepenosprawnych, wze sanitarny.

Opis Konstrukcji

Nowy budynek skada si z 2-nawowej hali o rozmiarach nawy 20,00 m szerokoci w osiach konstrukcyjnych i ok. 69,5 metrów dugoci cakowitej. Rozstaw supów w module poprzecznym wynosi 7,70 m.

Dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona cz administracyjno-socjalna zlokalizowana zostaa przy poudniowej cianie szczytowej hali. Bdzie wykonana jako murowana w technologii tradycyjnej uprzemysowionej.

Na cz t skadaj si: zespó pomieszcze higieniczno-sanitarnych, pomieszczenia techniczne i gospodarcze w tym pomieszczenie warsztatu (naprawa maszyn szwalniczych wykorzystywanych w zakadzie), pomieszczenia biurowe dla administracji zakadu.

Budynek administracyjno-socjalny stanowi bdzie odrbn stref poarow. Kotownia gazowa równie zostanie wydzielona poarowo. Przy pónocnej cianie szczytowej hali stalowej wykonane zostanie, w lekkiej konstrukcji stalowej, pomieszczenie sprarek.

Wejcia do budynku – cznie 12 (w tym 5 bram wjazdowych, 2 wejcia do czci administracyjnej oraz niezalene wejcie do sprarkowni) zlokalizowano od wschodniej strony hali gównej oraz od pónocy i poudnia.

Hal zaprojektowano w konstrukcji stalowej z zewntrznym poszyciem z paneli stalowych PA (wg systemu ASTRON). Poszycie wewntrzne – blacha typu PI (Astron), ocieplenie z weny szklanej 100 mm.

Cz administracyjno-socjalna murowana z bloczków gazobetonowych (ocieplenie styropianem 12 cm).

Konstrukcja dachu stalowa, patwie zetowe, stalowe panele trapezowe, ocieplenie wen szklan 120 mm (system ASTRON – PR).

Zaprojektowano kalenicowe wietliki poliwglanowe – wielokomorowe na podkonstrukcji stalowej.

Stropodach czci administracyjno-socjalnej – nie wentylowany na pycie elbetowej

Galeria

Dodano 2011-03-18Dodano 2011-03-18Dodano 2011-03-18Dodano 2011-03-18
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .