Witamy

9.2011 Projekt nr 74 - Drukarnia

Drukarnia

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: --- 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 1079,77 m2;
Powierzchnia uytkowa - 1042,61 m2;
Kubatura - 6040 m3 

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem produkcyjno-usugowym (produkcja etykiet samoprzylepnych oraz tam termotransferowych) z dobudowan czci administracyjno-socjaln. Cz ta przylega do pónocnej ciany szczytowej hali i stanowi odrbn stref poarow. Hala oraz cz administracyjno-socjalna zaprojektowane zostay w konstrukcji stalowej z poszyciem z paneli stalowych oraz pyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. Jako warstw termoizolacyjn czci administracyjnej  przewidziano wen mineraln gruboci 150 mm.

Pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalnie, szatnie, sanitariaty oraz jadalnie zlokalizowane s przy wschodniej cianie wewntrz czci produkcyjnej. Cz administracyjna to pomieszczenia biurowe z niezalenym wzem sanitarnym. Centraln cz stanowi obszerne pomieszczenie holu wejciowego z moliwoci ekspozycji asortymentu produkcji. Z holu zapewniono dostp do czci przeznaczonej dla pracowników biurowych (graficy, dzia handlowy) oraz do wydzielonej czci dla kadry zarzdzajcej. Jedna z toalet zostaa dostosowana dla obsugi osób niepenosprawnych.

Zgodnie z przyjt technologi produkcji - charakter pracy zakwalifikowano jako „czysty” - drukowanie, konfekcjonowanie i podawanie na lini produkcyjn papieru oraz tam termotransferowych; obróbka materiaów w urzdzeniu; odbiór i przeniesienie do magazynu asortymentu produkcji. Nie zachodzi wic potrzeba projektowania systemu szatni przepustowej z czci czyst, brudn oraz z pomieszczeniem  natrysków. Chcc jednak podnie warunki pracy w zakadzie – zaprojektowano natryski. W pomieszczeniach szatni zlokalizowane bd podwójne szafy ubraniowe – osobno na odzie robocz (fartuchy) oraz wasn (szafki typu L lub jedna nad drug). Zaprojektowano niezalene ukady szatni z umywalniami – osobno dla mczyzn i dla kobiet.

Program uytkowy zakada równie sporadyczn obsug klienta zewntrznego. Zamówienia realizowane s w wikszoci za porednictwem mediów elektronicznych. Nie mona jednak wykluczy ewentualnoci bezporedniego skadania zamówienia. W zwizku z tym zaprojektowano miejsce obsugi klientów (dzia handlowy) oraz niezaleny, przystosowany dla osób niepenosprawnych, wze sanitarny.

a terenie obiektu nie przewiduje si magazynowania wikszej iloci póproduktów oraz asortymentu produkcji. Po skompletowaniu zamówienia produkt natychmiast zostanie zaadowany na samochody ciarowe i wyekspediowany do zamawiajcego. Czynnoci zwizane z kompletowaniem zamówienia oraz z zaadunkiem odbyway si bd w tylnej, wydzielonej czci strefy produkcyjnej. Tutaj skadowane bd równie bele / krudy papieru bdcego póproduktem w procesie poligraficznym. Wydzielono równie magazyn rodków chemicznych stosowanych w procesie produkcji.

Dowóz póproduktów oraz odbiór asortymentu produkcji odbywa si bdzie poprzez bram w poudniowej cianie szczytowej. W cianie zachodniej zlokalizowana zostaa brama zapewniajca bezporedni dostp do hali celem zapewnienia obsugi serwisowej lub wprowadzenia wielkogabarytowych maszyn.

Galeria

Dodano 2011-08-04Dodano 2011-08-04Dodano 2011-08-04Dodano 2011-08-04Dodano 2011-08-04
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .