Witamy

2.2012 Projekt nr 76 - Hala Magazynowo-Montaowa

Hala Magazynowo-Montaowa

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdask 
Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 877,20 m2
Powierzchnia uytkowa - 848,50 m2
Kubatura - 7968 m3

Suwnice - 2x16 ton

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem magazynowym (magazyn elementów stalowych) z czci socjaln. Cz ta przylega do pónocnej ciany podunej hali. Hala zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej z poszyciem ze stalowych pyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gruboci 150 mm.

Cz socjaln równie zaprojektowano jako stalow z poszyciem z identycznych pyt warstwowych. Budynek zosta zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Na zespó pomieszcze socjalnych skadaj si: szatnia wraz z umywalni, pomieszczenie socjalne – jadalnia oraz pomieszczenie majstra – magazyniera. Wydzielono równie miejsce na rodki czystoci oraz pomieszczenie podrcznego magazynu elementów drobnych.

Zgodnie z przyjt technologi i asortymentem magazynowania - charakter pracy zakwalifikowano jako „czysty” - skadowanie gotowych elementów stalowych stanowicych asortyment produkcji zakadu. Nie zachodzi wic potrzeba projektowania systemu szatni przepustowej z czci czyst, brudn oraz z pomieszczeniem  natrysków. Chcc jednak podnie warunki pracy w zakadzie – zaprojektowano natrysk. W pomieszczeniu szatni zlokalizowane bd podwójne szafy ubraniowe – osobno na odzie robocz oraz wasn (szafki typu L lub jedna nad drug). Zatrudnienie w tej czci zakadu nie przekroczy 10 osób – wycznie mczyni (oddelegowani z innej czci). W zwizku z tym odstpiono od wykonywania osobnych szatni dla mczyzn oraz dla kobiet. Wyposaenie toalet oraz jadali zaprojektowano w przeliczeniu na maksymaln liczb zatrudnionych osób.         

Program uytkowy budynku nie zakada obsugi klienta zewntrznego. Zamówienia realizowane s w wikszoci za porednictwem mediów elektronicznych. Nie mona jednak wykluczy ewentualnoci bezporedniego skadania zamówienia. Pomieszczenia przeznaczone do obsugi klientów zewntrznych zostay wydzielone na terenie zakadu w budynku administracyjnym – zlokalizowanym przy gównym wjedzie. Projektowana hala magazynowa przeznaczona jest wycznie dla pracowników zakadu. W zwizku z tym nie zaprojektowano miejsca obsugi klientów oraz przystosowanego dla osób niepenosprawnych wza sanitarnego, które to s zlokalizowane w innym budynku.

Na terenie obiektu nie przewiduje si magazynowania wikszej iloci póproduktów oraz asortymentu produkcji. Po skompletowaniu zamówienia produkt natychmiast zostanie zaadowany na samochody ciarowe i wyekspediowany do zamawiajcego.

Galeria

Dodano 2012-04-10Dodano 2012-04-10Dodano 2012-04-10Dodano 2012-04-10Dodano 2012-04-10Dodano 2012-08-03
 
Dodano 2012-08-03Dodano 2012-08-03Dodano 2012-08-03Dodano 2012-08-03Dodano 2012-08-03Dodano 2012-08-03
 
Dodano 2012-10-19Dodano 2012-10-19Dodano 2012-10-19Dodano 2012-10-19
 
>> wr do projektw

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .