Witamy

11.2012 Projekt nr 79 - Pensjonat Jelitkowo

Pensjonat Jelitkowo

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdask-Jelitkowo 
Parametry:
powierzchnia zabudowy - 249,9 m2
powierzchnia uytkowa - 645,3m2
kubatura 2520m3
liczba kondygnacji 3+1 (podziemna); wysoko - 12 m
szeroko elewacji - 11,88 m
dugo elewacji - 21,79 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem zamieszkania zbiorowego – pensjonat z mieszkaniem waciciela i czci garaow. Garae zlokalizowano w podziemnej czci budynku i stanowi odrbn stref p-po.
Budynek zaprojektowany zosta do realizacji funkcji mieszkalnej - pensjonat. Pierwsza kondygnacja nadziemna peni funkcj ogólnodostpn dla goci pensjonatu. Zlokalizowano tu przedsionek, recepcj i ogólnodostpny hall wraz kominkiem oraz jadalni z aneksem kuchennym dla goci pensjonatu (posiki bd przygotowywane we wasnym zakresie przez goci pensjonatu). Zaprojektowano równie ogólnodostpne WC przystosowane dla osób niepenosprawnych.
Na tej kondygnacji znajduje si te jeden pokój dla goci pensjonatu wraz z azienk i aneksem kuchennym. Pozostae pomieszczenia na parterze su obsudze pensjonatu, któr stanowi waciciel.
Na II kondygnacji nadziemnej mieszcz si kolejne 3 lokale pensjonatu wraz niezalenymi azienkami oraz aneksami kuchennymi. II kondygnacja nadziemna to mieszkanie waciciela – kondygnacja ta ze wzgldu na wskanik intensywnoci zabudowy (maks. 0,8) wskazany w Planie Miejscowym posiada mniejszy obrys ni pozostae kondygnacje.
Komunikacj budynku stanowi winda przystosowana dla osób niepenosprawnych oraz klatka schodowa  czca wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa stanowi odrbn stref p-po i posiada bezporednie wyjcie na zewntrz budynku.

Opis Konstrukcji

Obiekt posadowiony bezporednio na stopach i awach fundamentowych. Przewiduje si wymian gruntów nienonych. ciany garau zewntrzne i wewntrzne elbetowe monolityczne. Konstrukcja nadziemia w ukadzie szkieletowym.  ciany osonowe zewntrzne z bloczków gazobetonowych, ciany wewntrzne z bloczków silikatowych. Belki, supy i nadproa monolityczne elbetowe. Stropy nad poszczególnymi kondygnacjami monolityczne elbetowe. Konstrukcja stropodachu monolityczna elbetowa.
Klatki schodowe monolityczne elbetowe dwubiegowe.
Wytyczne i zalecenia dla izolacji wskazane zostay w projekcie architektonicznym. Rozwizania wystpujcych instalacji przedstawione zostay w poszczególnych projektach branowych.
Klasa geotechniczna obiektu 2.
Klasa odpornoci poarowej budynku C, dodatkowo oddzielenia stref REI120.

Galeria

Dodano 2013-02-11Dodano 2013-02-11Dodano 2013-02-11Dodano 2013-02-11Dodano 2013-02-11
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .