Witamy

9.2012 Projekt nr 80 - Budynek Usugowo-Mieszkalny

Budynek Usugowo-Mieszkalny

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Gdask 
Parametry:
powierzchnia zabudowy - 210,30 m2
powierzchnia uytkowa I etapu - 315,20m2
powierzchnia uytkowa II etapu - 447,70m2
szeroko elewacji - 13,44 m
dugo elewacji - 19,85 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem biurowym z lokalem mieszkalnym i czci garaow. Gara przylega do wschodniej ciany szczytowej obiektu i stanowi odrbn stref poarow.
Budynek zaprojektowany zosta do realizacji funkcji usugowej –  biurowej/administracyjnej. Pierwsze pitro budynku przeznaczono do wynajcia dla usug nieuciliwych (praca biurowa itp.).  Pracownicy biurowy korzysta bd z toalet ogólnodostpnych na pierwszym pitrze i na poziomie piwnicy oraz z aneksu socjalnego zlokalizowanych w czci piwnicy. Poza czci socjaln piwnica mieci w sobie równie pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze.  
Wyposaenie toalet zaprojektowano w przeliczeniu na maksymaln liczb zatrudnionych osób.
Na parterze znajduje si lokal mieszkalny, integralnie zwizany z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Przewiduje si mieszkanie dla waciciela lub stróa.
W drugim etapie projektuje si przeniesienie lokalu mieszkalnego na drugie pitro oraz wykorzystanie parteru na cele biurowe (usugi nieuciliwe).
Drugi etap zakada równie nadbudow czci garaowej i wykorzystanie tej nadbudowy na sal konferencyjn, która bdzie dostpna z czci biurowej na pierwszym pitrze.
Komunikacj pionow zapewnia klatka schodowa zlokalizowana w pónocno-zachodniej czci budynku. Prowadzi do wszystkich kondygnacji czci biurowo-mieszkalnej. Cz garaowa z piwnic pod czci biurowo-mieszkaln zostanie skomunikowana poprzez schody wewntrzne oraz przedsionek p-poarowy.

Brya budynku skada si z dwóch, zrónicowanych wysokociowo, czci. W obu etapach wysz czci jest cz biurowa z lokalem mieszkaniowym. W niszej czci budynku projektuje si gara, nadbudowany w drugim etapie sal konferencyjn.

Opis Konstrukcji

Projektowane obiekt to budynek biurowy z kondygnacj przeznaczon na lokal mieszkalny. Budynek 2-kondygnacyjny nie podpiwniczony oraz gara wolnostojcy, dwustanowiskowy.
Obiekty posadowiony bezporednio na awach fundamentowych, na gruncie rodzimym nonym. ciany podwalinowe zewntrzne i wewntrzne istniejce z bloczków betonowych. ciany konstrukcyjne zewntrzne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano jako dwuwarstwowe o warstwie nonej z bloczków gazobetonowych. ciany konstrukcyjne wewntrzne zaprojektowano z bloczków gazobetonowych. Belki i nadproa monolityczne elbetowe.
Strop nad piwnic – istniejcy strop Kleina (belki stalowe – szyny, pyty z pustaków ceramicznych, strop zwieczony pyt elbetow gruboci ok. 10 cm zbrojon siatk prtów stalowych).
Strop nad parterem, strop nad 1 i stropodach nad 2 pitrem – projektowane, elbetowe, monolityczne.
Strop nad garaem – projektowany, elbetowe, prefabrykowane pyty kanaowe.

Galeria

Dodano 2012-11-09Dodano 2012-11-09Dodano 2012-11-09Dodano 2012-11-09Dodano 2012-11-09
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .