Witamy

10.2012 Projekt nr 81 - Ciepownia Biomasowa

Ciepownia Biomasowa

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Ruciane-Nida 
Parametry:
powierzchnia zabudowy - 324,0 m2
powierzchnia uytkowa - 296,1 m2
szeroko budynku - 13,77 m
dugo budynku - 25,96 m
wysoko budynku - 7,15 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest kotowni na biomas z czci socjaln. Cz ta przylega do poudniowo-wschodniej czci budynku. Budynek w którym znajduje si kotownia i magazyn opau zosta zaprojektowany jako szkielet elbetowy wypeniony ceg silikatow.
Cz socjaln równie zaprojektowano tradycyjn – murowan równie z bloczków silikatowych. Budynek zosta zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Wystpuj lokalne przegbienia wynikajce z technologii kotowni (podajnik biomasy do kotów).
Na zespó pomieszcze socjalnych skadaj si pomieszczenie socjalne – jadalnia wraz z szafkami na ubrania oraz umywalnia/ WC. W pomieszczeniu socjalnym wydzielono równie miejsce na rodki czystoci.

Opis Konstrukcji

Projektowany budynek jest wolnostojcym obiektem technicznym – kotowni opalan biomas z magazynem biomasy. Budynek o gównej konstrukcji elbetowej z wypenieniem ciennym z bloczków silikatowych i dachem o konstrukcji stalowej.
Hala jednonawowa z szeregu samostatecznych ram o supach monolitycznych, elbetowych zamocowanych w elbetowych, monolitycznych stopach fundamentowych. Stopy poczone monolitycznymi, elbetowymi belkami podwali nowymi. Kanay technologiczne oraz posadzki w obiekcie – elbetowe, monolityczne. Rygle ram kratownicowych stalowej konstrukcji dachu z profili walcowanych. Wszystkie elementy stalowe czone na montau przy pomocy rub klas konstrukcyjnych.
Obudowa dachu
- pyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr 10cm (NRO)
- stalowe patwie zimnogiete
Obudowa cian
- tynk akrylowy
- styropian 12cm
- silka 24cm

Galeria

Dodano 2012-11-16Dodano 2012-11-16Dodano 2012-11-16Dodano 2012-11-16Dodano 2013-03-20Dodano 2014-12-31
 
Dodano 2014-12-31Dodano 2015-08-08Dodano 2015-08-08Dodano 2015-08-08
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .