Witamy

3.2013 Projekt nr 82 - Zakad Budowy Maszyn Rolniczych

Zakad Budowy Maszyn Rolniczych

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: woj. zachodniopomorskie 
Parametry:
- dugo x szeroko cakowita budynku gównego - 108,66 x 60,35 m
- powierzchnia zabudowy czna - 4526,0 m2
- powierzchnia uytkowa czna - 4598,93m2
- kubatura czna - 44384 m3

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem produkcyjnym (zakad produkcji maszyn i przyczep oraz konstrukcji stalowych) z dobudowan czci administracyjno-socjaln. Cz ta przylega do wschodniej ciany hali i stanowi odrbn stref poarow. Hala zaprojektowana zostaa w konstrukcji stalowej z poszyciem ze stalowych pyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. Jako poszycie dachu zaprojektowano blach trapezow non (tzw. wysoki trapez), wen mineraln oraz membran PCV. Pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalni, szatnie, sanitariaty oraz jadalni zlokalizowano w czci strefy aministracyjno-socjalnej. Pokoje biurowe dla inynierów produkcji zlokalizowano na parterze oraz na pitrze tej samej czci. Jedna z toalet na parterze zostaa dostosowana dla obsugi osób niepenosprawnych.

W pónocno-zachodniej czci hali zaprojektowano cz (hal) rozadunkow umoliwiajc zaadunek na samochody ciarowe z naczepami. Transport wewntrz budynku moliwy jest poprzez ukad suwnic zamontowanych w poszczególnych nawach hali oraz w czci rozadunkowej.

Technologia produkcji przewiduje równie wprowadzenie procesu rutowania oraz malowania natryskowego. Powysze odbywao si bdzie w systemowych, zamknitych kabinach. Kabiny te s wyposaone w niezbdne instalacje (wentylacji, ogrzewania itp.) i stanowi samodzielne urzdzenia techniczne.
Oprócz gównego budynku zakadu zaprojektowano równie budynek portierni z wasnym wzem sanitarnym oraz magazyn oleju. W magazynie tym przechowywany bdzie olej w zamknitych beczkach. Olej ten suy ma do smarowania maszyn i urzdze. Konstrukcja budynku magazynu oleju przewiduje wykonanie szczelnej wanny pozwalajcej wychwyci ewentualne wycieki. Lokalizacja pozostaych urzdze technicznych i technologicznych wskazana zostaa na projekcie zagospodarowania terenu.

Opis Konstrukcji

Projektowana hala jest obiektem produkcyjno-magazynowym. Budynek o gównej konstrukcji nonej stalowej. Fundamenty elbetowe, monolityczne, ciany prefabrykowane z pyt warstwowych. Hala picionawowa o konstrukcji stalowej z szeregu samostatecznych ram zamocowanych w elbetowych stopach fundamentowych. Supy i rygle ram z profili walcowanych. Wszystkie elementy stalowe czone na montau przy pomocy rub klas konstrukcyjnych. Hala wyposaona jest w pi suwnic o udwigu 5,0 ton i jedn suwnic o udwigu 10,0 ton kada o rozpitoci pomidzy osiami torów jezdnych ~17,0m.
Budynek socjalno-niurowo-techniczny zaprojektowano w technologii elbetowej monolitycznej – o ukadzie supowo-ryglowym ze stropami elbetowymi monolitycznymi i cianami murowanych z bloczków betonowych i  pustaków gazobetonowych. Budynek posadowiony bezporednio na elbetowych, monolitycznych awach fundamentowych. Stropodach monolityczny, elbetowy.

Galeria

Dodano 2013-02-11Dodano 2013-02-11Dodano 2013-02-11Dodano 2013-02-11Dodano 2013-02-11Dodano 2015-01-30
 
Dodano 2015-01-30Dodano 2015-01-30Dodano 2015-01-30Dodano 2015-01-30Dodano 2015-01-30Dodano 2015-01-30
 
Dodano 2015-05-19Dodano 2015-05-19Dodano 2015-05-19Dodano 2015-05-19Dodano 2015-08-04
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala produkcyjna z suwnic - Miechucino

Hala produkcyjna z suwnic - Miechucino


>> wicej

Hala produkcyjna z suwnic - Nidzica

Hala produkcyjna z suwnic - Nidzica

projekt w opracowaniu
>> wicej

Hala produkcyjna z suwnic - Wocawek

Hala produkcyjna z suwnic - Wocawek


>> wicej

>> poka wicej
 .