Witamy

6.2013 Projekt nr 87 - Zakad Przetwrstwa Drewna

Zakad Przetwrstwa Drewna

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: --- 
Parametry:
- powierzchnia zabudowy - 6588,70 m2
- powierzchnia uytkowa - 6628,65m2
- kubatura - 68 934 m3
- dugo x szeroko cakowita budynku - 126,70 x 58,22 m

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Budynek jest obiektem produkcyjnym z dobudowan czci administracyjno-socjaln oraz techniczn Czci te przylegaj do pónocnej oraz zachodniej ciany hali i stanowi odrbne strefy poarowe.    Cz administracyjno-socjaln oraz techniczn zaprojektowano jako murowane, jedno oraz dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone. W czci technicznej zaprojektowano, wydzielone poarowo, pomieszczenie kotowni na brykiet drzewny. Pomieszczenia socjalne dla zaogi w tym umywalnie, szatnie, sanitariaty oraz jadalni zlokalizowano na parterze w czci strefy aministracyjno-socjalnej. Pokoje biurowe dla inynierów produkcji oraz dla obsugi administracyjnej zlokalizowano na pitrze tej samej czci. Jedna z toalet na parterze zostaa dostosowana dla obsugi osób niepenosprawnych. Zgodnie z przyjt technologi produkcji - charakter pracy zakwalifikowano jako „czysty” - obróbka i lakierowanie elementów drewnianych nastpuje wewntrz urzdze technologicznych w sposób zautomatyzowany. Pracownicy zajmowali si bd czystym montaem oraz pracami nie wywoujcymi silnego zabrudzenia ciaa. Zaprojektowano szatnie podstawowe (osobno dla kobiet i dla mczyzn) z osobnymi szafkami na odzie wasn oraz robocz pracowników produkcji. Ilo szafek pracowniczych w obu szatniach przyjto w przeliczeniu na cakowit ilo pracowników tj. ok. 175 osób. Dla pracowników majcych kontakt z lakierem (dyspersje wodne) przewidziano na hali osobn szatni okry wierzchnich (kombinezony jednorazowe). Lakierowanie odbywao si bdzie w urzdzeniu technologicznym – zamknita linia lakiernicza.

Opis Konstrukcji

Hala produkcyjno-magazynowa gówna konstrukcja nona : supy – elbetowe prefabrykowane, dach – konstrukcja stalowa kratowa. Fundamenty hali - stopy zespolone z konstrukcj prefabrykowan supów - supo-stopy, belki podwalinowe elbetowe prefabrykowane. Doki rozadunkowe - elbetowe monolityczne. Poszycie cian pyta warstwowa. Poszycie dachu lekka konstrukcja na nonych profilach trapezowych z izolacj termiczn i pokryciem z papy termozgrzewalnej lub membrany. Posadzka hali przemysowa elbetowa monolityczna.
Budynek biurowo-socjalny i techniczny – konstrukcja gówna elbetowa prefabrykowana – stopo-supy, belki i stropy sprane typu Spiro. Konstrukcja fundamentów – stopy prefabrykowane razem z supami, awy elbetowe monolityczne. ciany podwalinowe murowane z bloczków betonowych, ciany powyej gruntu osonowe z bloczków gazobetonowych. Stropodach -  elbetowe, prefabrykowane, sprane pyty kanaowe. Spadek uzyskany w gruboci izolacji termicznej, pokrycie papa termozgrzewalna lub membrana.

Galeria

Dodano 2013-06-04Dodano 2013-06-04Dodano 2013-06-04
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala produkcyjna z suwnic - Miechucino

Hala produkcyjna z suwnic - Miechucino


>> wicej

Hala produkcyjna z suwnic - Nidzica

Hala produkcyjna z suwnic - Nidzica

projekt w opracowaniu
>> wicej

Hala produkcyjna z suwnic - Wocawek

Hala produkcyjna z suwnic - Wocawek


>> wicej

>> poka wicej
 .