Witamy

11.2014 Projekt nr 96 - Obiekt Handlowo-Magazynowo-Logistyczny

Obiekt Handlowo-Magazynowo-Logistyczny

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Zamo 
Parametry:
- powierzchnia zabudowy - 1479,54 m2
- powierzchnia uytkowa - 1423,09 m2
- powierzchnia wewntrzna:
    czci magazynowe- 1224,93 m2
    cz administracyjno-socjalna - 211,39 m2 

O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany budynek jest obiektem magazynowym (magazyn przeadunkowy firmy kurierskiej) z dobudowan czci administracyjno-socjaln. Cz ta przylega do zachodniej ciany hali i stanowi odrbn stref poarow. Hala zaprojektowana zostaa w konstrukcji mieszanej – elbetowe elementy prefabrykowane (supy none), dwigary stalowe - kratowe z poszyciem ze stalowych pyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Jako poszycie dachu zaprojektowano równie pyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym oraz membran PCV mocowan bezporednio do zewntrznej strony pyty warstwowej. Cz administracyjno-socjaln zaprojektowano jako murowan, jednokondygnacyjn, niepodpiwniczon. Pomieszczenia socjalne dla zaogi oraz pomieszczenia biurowo-administracyjne zlokalizowano w czci strefy aministracyjno-socjalnej. Jedna z toalet  zostaa dostosowana dla obsugi osób niepenosprawnych. Zgodnie z przyjt technologi - charakter pracy zakwalifikowano jako „czysty” -  magazyn kurierski - materiay opakowane w pojemniki jednostkowe, i zbiorcze. Nie jest wic koniecznym zaprojektowanie systemu szatni przepustowej z czci czyst, brudn oraz z pomieszczeniem  natrysków. Pracownicy zajmowali si bd pracami nie wywoujcymi silnego zabrudzenia ciaa.
Program uytkowy zakada sporadyczn obsug klienta zewntrznego. Zamówienia realizowane s w wikszoci za porednictwem mediów elektronicznych. Nie mona jednak wykluczy ewentualnoci bezporedniego skadania zamówienia. W zwizku z tym zaprojektowano miejsce obsugi klientów (pomieszczenie biurowe) oraz niezaleny, przystosowany dla osób niepenosprawnych, wze sanitarny.

Opis Konstrukcji

Hala magazynowa gówna konstrukcja nona : supy – elbetowe prefabrykowane, dach – konstrukcja stalowa -  dwigary kratowe. Fundamenty hali – stopy elbetowe monolityczne poczone z konstrukcj prefabrykowan supów, belki podwalinowe elbetowe monolityczne. Doki rozadunkowe – elbetowe monolityczne. Poszycie cian pyta warstwowa oraz ciana murowana. Poszycie dachu lekka konstrukcja na nonych profilach trapezowych z izolacj termiczn i pokryciem z papy termozgrzewalnej lub membrany. Posadzka hali przemysowa elbetowa monolityczna.

Galeria

Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21
 
Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21
 
Dodano 2015-01-21Dodano 2015-01-21Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30
 
Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30
 
Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30Dodano 2015-06-30
 
Dodano 2015-09-29Dodano 2015-09-29
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala produkcyjna z suwnic - Miechucino

Hala produkcyjna z suwnic - Miechucino


>> wicej

Hala produkcyjna z suwnic - Nidzica

Hala produkcyjna z suwnic - Nidzica

projekt w opracowaniu
>> wicej

Hala produkcyjna z suwnic - Wocawek

Hala produkcyjna z suwnic - Wocawek


>> wicej

>> poka wicej
 .