Witamy

Fundamenty

Fundamenty

Sposób posadowienia hali wynika kadorazowo z indywidualnych warunków gruntowych panujcych w obszarze terenu inwestycji i dobierany jest na podstawie bada gruntowych wykonanych przez pracowni geologiczn.

Standardowym rozwizaniem jest posadowienie gównych ram hali na stopach fundamentowych poczonych ze sob przy pomocy belek podwalinowych. Stopy fundamentowe posiadaj stalowe elementy umoliwiajce mocowanie konstrukcji stalowej. Mog to by ruby fundamentowe lub kotwy wklejane. Fundamenty naley zabezpieczy przed wpywem wilgoci i wód gruntowych a w przypadku hal ocieplonych - belki podwalinowe oboy warstw wybranego materiau izolujcego termicznie.

Fundamenty projektujemy jako indywidualne elbetowe konstrukcje monolityczne, gdy szeroko rozwinita na terenie kraju sie profesjonalnych wzów betoniarskich i proste rozwizania projektowe nie powinny sprawi trudnoci adnej firmie wykonawczej posiadajcej dowiadczenie w wykonywaniu tego typu konstrukcji. Bardzo wanym elementem hali jest posadzka. Najczciej spotykanym obecnie rozwizaniem jest stosowanie monolitycznej posadzki elbetowej opartej na zbrojeni wóknem rozproszonym. W zalenoci od przeznaczenia hali posadzki wykaczane s materiaami powierzchniowymi nadajcymi im wymagane cechy.

  KONAR_fundamenty KONAR_fundamenty

 

Rysunki zaczone w formacie pdf przedstawiaj przykadowe rozwizania z opracowanych przez nas projektów. 

 

KONAR_fundamenty KONAR_fundamenty