Witamy

Ochrona rodowiska

Ochrona rodowiska

 

Zakres usug Pracowni Projektowej KONAR obejmuje obsug prowadzonej inwestycji w zakresie procedur zwizanych z oddziaywaniem inwestycji na rodowisko. W zalenoci od planowanego rodzaju prowadzonej dziaalnoci, wielkoci produkcji, oddziaywania transgranicznego i lokalizacji wzgldem obszarów szczególnie chronionych - okrelamy i przeprowadzamy procedury administracyjne, których celem jest uzyskanie szeregu decyzji w tym decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia.
 
W zakresie rodowiskowej obsugi inwestycji  opracowujemy:
   -   kart informacyjn realizacji przedsiwzicia
   -   raport o oddziaywaniu na rodowisko
   -   raport o oddziaywaniu na obszar NATURA 2000
   -   wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
   -   wniosek o pozwolenie wodno-prawne
   -   wniosek o wyczenie gruntu z produkcji rolnej
   -   wniosek o wyczenie gruntu z produkcji lenej
   -   plan gospodarki odpadami i ochrony rodowiska
   -   charakterystyk energetyczn inwestycji
   -   wiadectwo charakterystyki energetycznej


Naszymi pracownikami s absolwenci

Wydziau Ochrony rodowiska Uniwersytetu Gdaskiego.