Witamy

2.2011 Projekt nr 73 - Rozbudowa Obiektu Produkcyjno-Magazynowego

Rozbudowa Obiektu Produkcyjno-Magazynowego

Zakres:
Projekt Wielobranowy

Biuro Architektoniczne:
Pracownia Projektowa KONAR

Miejsce: Starogard Gdaski 
Parametry:
Szeroko hali - 20,00m - hala istniejca + 20,00m - nowa hala; Dugo hali - 89,00 m ( 5,5 + 13x6,0 + 5,5 ); Wysoko uytkowa hali – 4,00 m 

 


O Projekcie

Opis Przeznaczenia

Projektowany obiekt stanowi rozbudow wczeniejszej realizacji naszego projektu.

http://konar.eu/projekty_35.html

Projekt obejmuje rozbudow istniejcej hali produkcyjno-magazynowej oraz rozbudow istniejcego budynku biurowego. Projekt pierwotny obiektów opracowaa Pracownia Projektowa KONAR w marcu 2008 roku. Obiekty zrealizowano w III kwartale 2008 roku zgodnie z projektem i s one w bardzo dobrym stanie technicznym. Rozbudowa wynika z zwikszonych potrzeb nowego waciciela obiektu. Moliwo rozbudowy bya przewidziana w projekcie pierwotnym.

Opis Konstrukcji

W ramach rozbudowy projektuje si parterowy budynek biurowy przylegy do istniejcego budynku socjalno-biurowego, stanowicego frontow cz zespou obiektów.

Budynek zosta oddylatowany od istniejcej czci i stanowi obiekt niezaleny konstrukcyjnie. Budynek posadowiony bezporednio poprzez awy i stopy fundamentowe, ciany fundamentowe z bloczków betonowych, supy, rygle i tarcze – elbetowe, monolityczne.

ciana pomidzy budynkiem a hal - murowana z bloczków gazobetonowych gruboci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5 MPa. Stropodach – elbetowa pyta monolityczna o gruboci 30cm. Beton klasy B30 zbrojony prtami ze stali AIII-N oraz A0-St3S-b.

Warstwa spadkowa – styropian. Przekrycie– papa termozgrzewalna. Fundamenty i ciany piwnic izolowane przeciwwilgociowo.

Supy none ram gównych hali - profile walcowane HE200A i HE220A (supy istniejce) ze stali St3S. Supy none ram szczytowych - profile walcowane HE140A ze stali St3S Rygle ram gównych –- kratownice samostateczne Pasy kratownic zaprojektowano z dwóch profili walcowanych ktowych równoramiennych wykonanych ze stali St3S. Krzyulce i supki dwigarów zaprojektowano z profili walcowanych ceowych wykonanych ze stali St3S.

- pas dolny – ktowniki ze stali St3S

- pas górny – ktowniki ze stali St3S

- krzyulce – ceowniki lokalnie wzmacniane ktownikami

Rygle rurowe ukadów steniowych – okrge i kwadratowe ze stali St3S. Supy sztywno mocowane do stop fundamentowych przy pomocy rub zakotwionych w stopach. Poczenie supów z ryglami nastpuje przy pomocy rub M20 klasy 8,8. Pochylenie rygli nadajce spadek poaci dachu wynosi 3%. Rygle posiadaj wsporniki do montau zimnogitych patwi dachowych.

W poziomie pasa górnego rygli przewidziano ukad tników poaciowych wykonanych z prtów ze stali St3S i rygli z profili rurowych ze stali St3S.

W cianach podunych zaprojektowano ukad ste wykonanych z profili rurowych ze stali St3S. W cianach szczytowych zaprojektowano ukad pól steniowych z profili rurowych ze stali St3S. Rygle mocowane s przy pomocy rub klas konstrukcyjnych.

Galeria

Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06
 
Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06Dodano 2011-04-06
 
Dodano 2011-04-26Dodano 2011-04-26Dodano 2011-04-26Dodano 2011-05-09Dodano 2011-05-09Dodano 2011-06-03
 
Dodano 2011-06-03Dodano 2011-06-03Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20Dodano 2011-07-20Dodano 2011-08-11
 
Dodano 2011-08-11Dodano 2012-07-12Dodano 2012-07-12Dodano 2012-07-12Dodano 2013-09-26
 
>> wr do projektw

Model 3D

Model mona obejrze posiadajc zainstalowany programGoogle Earth.

Llink do pliku .kmz dla posiadaczy programu Google Earth

2,80 MBa

O Nas

Kontakt

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> wylij zapytanie
>> lokalizacja

wiz kontakt

Pracownia 3D

tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> wylij email
>> strona www

>> poka wicej

Co oferujemy

Oferta Naszej Firmy

hala kontakt

Biuro Projektowe

ul. owcw 1
80-175 Gdask
tel: (058) 741-84-29
fax: (058) 732-71-53
>> hale ramowe
>> hale kratownicowe
>> budownictwo oglne


hala kontakt

Inne usugi

>> opinie techniczne
>> statyka i obliczenia
>> wizualizacje i modelowanie 3D

>> poka wicej

Najnowsze Projekty

Hala magazynowa z mroni

Hala magazynowa z mroni


>> wicej

Baza Logistyczna EXPRESS

Baza Logistyczna EXPRESS


>> wicej

Hala warsztatowa

Hala warsztatowa


>> wicej

>> poka wicej
 .