Witamy

Konstrukcja Stalowa

Konstrukcja Stalowa

Projekt konstrukcji stalowej hali skada si z rysunków zoeniowych (pokazujcych pooenie w konstrukcji poszczególnych elementów szkieletu stalowego hali) oraz z rysunków warsztatowych pokazujcych poszczególne elementy szkieletu hali kompleksowo opracowane dla potrzeb wytwórni. Projekt konstrukcji stalowej zawiera pene zestawienia stali i rub niezbdnych do montau hali. Otrzymujc projekt wykonany przez nasz pracowni jestecie Pastwo w stanie pozyska od wybranego przez siebie wykonawcy ofert na precyzyjnie okrelone zadanie.

Projektujc hale korzystamy z ogólnodostpnych na rynku polskim profili walcowanych i gitych. Takie zaoenie projektowe wyklucza trudnoci zwizane z pozyskaniem materiaów na planowan inwestycj.

Kolejnym zaoeniem projektowym jest wykluczenie potrzeby spawania podczas montau poszczególnych elementów hali na placu budowy. Korzystanie z pocze rubowych przy montau poszczególnych elementów konstrukcji hali zapewnia warsztatow jako pocze spawanych, wygod ich wykonywania i odpowiedni jako malowania stali. Uatwia transport elementów szkieletu na plac budowy i ich ewentualne magazynowanie. Pozwala równie w razie potrzeby na póniejszy bezpieczny demonta konstrukcji.

  KONAR_stal KONAR_stal

 

Rysunki zaczone w formacie pdf przedstawiaj przykadowe rozwizania z opracowanych przez nas projektów. 

 

KONAR_stal KONAR_stal