Witamy

Opinie Techniczne

Opinie Techniczne

W dorobku naszej pracowni znajduje si wiele Opinii o Stanie Technicznym obiektów budowlanych. Opracowania takie powstaj przewanie w zwizku z rozbudow, przebudow lub zmian funkcji istniejcego obiektu budowlanego.

Dokonujemy równie prawnie wymaganych okresowych przegldów technicznych w zakresie ogólnobudowlanym i konstrukcji obiektów budowlanych (Ustawa z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane z póniejszymi zmianami oraz Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych uytkowania budynków mieszkalnych)