Witamy

Hale ramowe

Hale ramowe

Jednym z podstawowych profili dziaalnoci naszej pracowni s projekty hal dla maych i rednich przedsibiorstw oraz dla rolnictwa. Nasi klienci szczególnie zainteresowani s halami o powierzchniach od 270 do 650 m2. Rozpitoci takich obiektów ksztatuj si w przedziale od 9 do 18m a wysokoci uytkowe w przedziale od 3,5 do 5m.
Takie parametry geometryczne hal uwaamy za pozwalajce nam zaproponowa Hal Ramow jako rozwizanie najbardziej ekonomiczne dla planowanej inwestycji. Zalety ukadu konstrukcyjnego z szeregu samostatecznych ram stalowych to przede wszystkim proste rozwizania projektowe, ogólna dostpno proponowanych profili konstrukcyjnych i szybki monta.

Z myl o inwestorach, którzy pragn zrealizowa inwestycj w peni kontrolujc rodki finansowe wydawane na poszczególne etapy realizacji Projekt Wykonawczy hali wydziela trzy podstawowe etapy jej realizacji:

  1. fundamenty (opis)
  2. konstrukcja stalowa (opis)
  3. elementy obudowy i wyposaenia (opis)
HALE RAMOWE

Nasze dowiadczenie z halami o konstrukcji ramowej pozwolio nam stworzy System Hal Ramowych. Celem tego opracowania jest zapoznanie Pastwa z popularnymi obecnie rozwizaniami z zakresu konstrukcji i obudowy hali oraz konfrontacja proponowanego rozwizania z Pastwa oczekiwaniami.


Pracownia Projektowa KONAR - Galeria konstukcji przemysowych Pracownia Projektowa KONAR - Galeria konstukcji przemysowych Pracownia Projektowa KONAR - Galeria konstukcji przemysowych Pracownia Projektowa KONAR - Galeria konstukcji przemysowych
 
Pracownia Projektowa KONAR - Galeria konstukcji przemysowych

 

HALE KRATOWNICOWE

Zapraszamy do zapoznania si z najpopularniejszymi rozwizaniami dla rygli kratowych dachów hal stalowych.

>> poka wicej